Kaikkien opiskelijoiden opiskelijakunta

Blogi

“Opiskellaan samaa alaa, mutta toi ei oo yhtään niin kuin mä.” Me opiskelijat olemme paikallisesti ja valtakunnallisesti iso massa ja ollaan yksilöitä riippumatta alasta. Opiskelijakunnan tärkein tehtävä on toimia opiskelijoiden äänenä sekä ajaa opiskelijoiden etua. Miten määritetään, kuinka hyvin edustamme kaikkia opiskelijoita?

Opiskelijakunta tekee koulutuksen kehittämistä, joka voi koskea just sun alaa. Meidän työryhmäedustajien lisäksi osallistamme tietyn koulutuksen kehittämisessä juuri sen alan opiskelijaedustajia. Silti me ajetaan myös poliittiseen päätöksentekoon meidän tavoitteita. Miten ne edustavat juuri meitä kaikkia opiskelijoita?

Opiskelijakunnan päätöksenteossa toimii edustajisto (21 edustajaa), joka linjaa opiskelijakunnan poliittiset näkökannat ja yksi edustaja edustaakin noin 500 Turun AMK:n opiskelijaa. Edustajiston valitsevat opiskelijakunnan jäsenet ja äänestäminen edustajistovaaleissa on vaikuttamistyötä parhaimmillaan. Tämän lisäksi opiskelijakunnan kahdeksanpäinen hallitus tekee vaikuttamistyötä edustajiston antamissa raameissa. Opiskelijakunnan poliittiset mielipiteet pohjautuvat näin ison joukon yhdessä luoduille mielipiteille ja luonnollisesti siihen porukkaan mahtuukin paljon erilaisia mielipiteitä.

Olen ollut opiskelija- ja järjestötoiminnassa mukana useamman vuoden ja suurin haaste on saada eri tyyppisiä ihmisiä mukaan toimintaan. Järjestöt tekevät jatkuvaa työtä toimintansa kehittämiseen kaikille saavutettavaksi ja yhdenvertaiseksi, mutta toimijat silti vaikuttavat vuosi vuodelta olevan saman tyyppisiä ja siksi järjestöt edustavat tietynlaisia arvoja. Samaa voisi tietysti olettaa opiskelijakunnasta.

Kun tulin mukaan TUOn toimintaan, en tuntenut oikein ketään ja mua jännitti, että millaisia ihmisiä toiminnassa on mukana. Olin juuri saanut aivovamman ja mua pelotti, että mun rajoitteet asettaa ihmisille tiettyjä oletuksia. Mun on kuitenkin oikeasti hyvä olla täällä ja nyt toiminkin jo toista vuotta hallituksen puheenjohtajana.

Meidän yhdenvertaisuus näkyy niin sisälle kuin uloskin. Opiskelijakunnan päätöksenteossa otetaan erilaiset näkökulmat ja arvot huomioon, sekä niitä toteutetaan päivittäisessä toiminnassa. Meidän toiminnassa näkyy aidosti opiskelijakunnan yhdenvertaisuussuunnitelman toteutuminen. Mä voin ylpeästi sanoa, etten ole kertaakaan kokenut, että mua kohdeltaisiin eriarvoisesti mun vamman, seksuaalisen suuntautumisen tai edes poliittisten mielipiteiden perusteella.

Opiskelijakunnan erityinen rikkaus on, että meidän toiminnassa on erilaisia ihmisiä, joita kohdellaan yksilöinä ja joista jokainen saa olla oma itsensä. Ollaan onnistuttu siinä tavoitteessa, minkä kanssa muut järjestöt painivat jatkuvasti. Olen todella ylpeä meidän opiskelijakunnasta ja TUO-yhteisöstä, johon mahtuu kaikki Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat. Olen erittäin ylpeä myös siitä, että voin sanoa meidän edustavan erittäin laajaa skaalaa mielipiteitä – ja se näkyy meidän päätöksenteossa sekä poliittisissa tavoitteissa.

Me pystytään eri mielipiteistä huolimatta muodostamaan porukkana yhteinen näkemys ja edustamaan sitä yhdessä edistääksemme opiskelijoiden asiaa.

Opiskelijakunta käytti koko viime vuoden toimintansa ja yhteisönsä kehittämiseksi, jotta aidosti tavoitamme entistä enemmän opiskelijoita ja jotta olemme tekemässä opiskelijoiden näköistä vaikuttamistoimintaa. Opiskelijakunnan tavoitteena on, että jokainen opiskelija tuntee opiskelijakunnan omakseen. Toiminta on opiskelijoilta opiskelijoille ja me toimijatkin ollaan tasavertaisia opiskelijoita teidän kanssa.

Mulle toiminta on antanut erittäin paljon, koska saan olla aivan oma itseni. Opiskelijakunta tekee jatkuvasti työtä sen eteen, että meillä on yhdenvertainen TUO-yhteisö ja ammattikorkeakoulu, sekä omalla toiminnallaan pyrkii näyttämään esimerkkiä ja muuttamaan asenteita yhdenvertaisemmiksi.