Hyvinvointi koostuu erilaisista kokonaisuuksista

Blogi

Hyvinvointi on laaja käsite ja se tarkoittaa meille kaikille erilaisia asioita. Jollekulle hyvinvointi voi ilmentyä esimerkiksi urheilun muodossa, kun taas jollekulle hyvinvointi on sitä, että voi lähteä jokirantaan yhdessä ystäviensä kanssa. Jokainen toteuttaa hyvinvointia omin keinoin, ja kyseistä tapaa kannattaa muistaa vaalia myös korkeakouluopiskeluiden ohella. Opiskelut saattavat äityä välillä varsin raskaiksi, jolloin on varsinkin tärkeää muistaa pitää huolta omasta hyvinvoinnista. Raskaiden opintojen vastapainoksi kannattaa tehdä jotain sellaista, josta itse nauttii. Tällä tavoin voit unohtaa ainakin hetkeksi tulevaan tenttiin valmistautumisen tai opinnäytetyön aiheuttaman stressin. Työskentelyn pariin on helpompi palata mielen ollessa kirkkaampi ja tauko on voinut poikia sinulle uusia ideoita tulevia tehtäviä varten.

Kesäloman koittaessa moni suuntaa joko kesätöihin tai suorittaa kesäopintoja. Töiden sekä opiskeluiden ohella pitäisi muistaa antaa itselleen myös sitä omaa aikaa ja nauttia Suomen kesästä, joka tuppaa jäämään perinteisesti lyhyeksi. Korkeakouluopiskelijan vuosikellon huomioon ottaen kesä olisi oikeastaan ainoa sauma antaa itselleen aikaa ladata akkuja seuraavaa kouluvuotta varten, joten muistakaa siksi nauttia siitä velvollisuuksienne ohella. Nähkää kavereitanne sekä perhettänne ja tehkää niitä asioita, joita kesällä kuuluukin tehdä. Hyvää ja nautinnollista kesää kaikille, olette sen ansainneet!