Kesken kauden hallitukseen

Blogi

Moikka vaan kaikille!

Minä olen Hentusen Emma ja toimin TUOn hallituksessa tapahtumasektorilla. Hyppäsin mukaan hallitustoimintaan elokuun puolivälissä, eli kesken kauden.

Siinä, että liittyy mukaan johonkin toimintaan sen ollessa jo täysillä käynnissä, on omat haasteensa. Vaikka olenkin pääsääntöisesti melko ulospäinsuuntautunut ja avoin persoona, omassa takaraivossa jäytää tunne siitä, että sovinko mukaan jo valmiiksi yhteen hitsautuneeseen porukkaan. Tuo pelko oli kuitenkin täysin turha. Suurin osa hallituksen toimijoista oli tuttuja jo aiemmin, ja sitä kautta loppuihinkin on pystynyt tutustumaan helposti. Ja sekin on helpottanut mukaan sopeutumista, ettei tarvinnut yksin tulla uutena jäsenenä hallitukseen. Orientoivilla vietimmekin paljon aikaa toisen uuden hallituslaisen, Santun, kanssa ständeilemällä ICT:llä ja Study in Turku- messuilla.

Vaikka aiempaa kokemusta hallitustoiminnasta onkin kertynyt jo kahden kauden verran Elba ry:n hallituksessa, on minulla silti vielä paljon opittavaa. TUOn toiminta on paljon laaja-alaisempaa, ja vaikuttaa kaikkiin Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijoihin. Uusia käytänteitä ja tapoja on saanut opetella ja sisäistää nopealla tahdilla. TUOssa istutaan huomattavasti enemmän palavereissa kuin Elbassa ja iso osa toiminnasta ja tekemisestä on projektiluontoista. Kaikesta tulevasta tehdään projektisuunnitelma ja lopuksi vielä raportti siitä, miten meni. Mitään suuria linjauksia TUOn hallitus ei kuitenkaan pysty tekemään ilman edustajiston hyväksyntää, joten edustajisto on hyvin suuressa roolissa TUOn toiminnassa. Aikaisemmasta kokemuksesta on tietysti ollut paljon apua, mutta vaikka kokemusta ei olisikaan, muut toimijat kyllä auttavat ja opastavat niin, että omat tehtävänsä oppii nopeasti.

Siitä huolimatta, että kesken kauden mukaan tuleminen voi tuntua hankalalta, on siinä myös omat etunsa. Kun muulla porukalla on jo niin sanotusti omat hommat hallussa ja työskentely rutinoitunutta, uusi toimija saa paljon tukea ja apua toimintaan mukaan pääsemiseksi. Kaikkiaan yhdistys- ja aktiivitoiminta on antoisaa ja opettavaista, oli kyse sitten opiskelijakunnassa tai koulutusalayhdistyksessä toimimisesta.

Lähtekää siis kaikki rohkeasti mukaan! Uusia toimijoita tarvitaan aina tuomaan tuoreita ideoita ja kehittämään toimintaa.