Kestävä kehitys: Meriteollisuus

Blogi

Kesä Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän harjoittelijana, ja myöhemmin assarina

Pääsin kesän aikana olemaan mukana parissa hankkeessa, joilla molemmilla oli kiertotalouden malleihin sopivat aiheet. Tässä kuitenkin puhun Meriklusteri hiilineutraalissa kiertotaloudessa – ekosysteemin kehittäminen -hankkeesta (aikaisemmin nimettynä Hiiliviisaat laivakuljetukset), jonka parissa pääsin tekemään raporttia ja esitystä tulevalle alan yrityksen työpajalle. Parinani toimi tämän koko prosessin ajan Aarni Karjalainen. Vaikka harjoitteluni oli kesällä, pääsin sen kautta tekemään opiskelija-assistentin hommia syksyyn ja täten jatkamaan tässäkin hankkeessa.

Valitsin aiheeksi meriteollisuuteen liittyvän hankkeen, sillä sen ekosysteemin kehittämiseen liittyy vahvasti sekä ekologinen että taloudellinen kestävyys. Uudella ekosysteemillä ja siihen keskitetyllä osaamisella pystytään mm. ennalta ehkäisemään ja torjumaan ympäristölle tulevia haittoja, sekä meriteollisuudesta kokonaisuudessaan syntyviä päästöjä suunnittelun, valmistuksen, käytön ja purun aikana. Kuitenkin pyrkien samanaikaisesti olemaan kilpailukykyinen sekä vastaamaan ja ennakoimaan tuleviin säädöksiin.

Tehtävänämme oli tehdä työpajalle taustatutkimusta kiertotalouden mukaisesta meriklusterista, perustuen neljään raporttiin; Elomaticin Ways to Decarbonize Shipping 2020, Lucid Catalystin Missing Link to a livable climate 2020, Martin Stopfordin Three Maritime Scenarios 2020 ja Meriteollisuuden Strategic Research Agenda 2016. Käytimme paljon aikaa raporttien kääntämiseen englannin kielestä suomeksi ja muistiinpanojen keräämiseen. Päädyimme lopulta painottamaan sekä raportissa että siitä pidettävässä esityksessä merenkulussa käytettäviä polttoaineita, samalla sivuten kilpailun ja kiertotalouden kuulumista meriteollisuuteen. Kerroimme laajasti biopolttoaineista, joita käytetään ja suunnitellaan käytettävän merenkulussa, sekä niiden haasteista ja suosituksista.

Meriteollisuus, muiden isojen teollisuudenalojen ohella, on maailmanlaajuisesti yksi isoimmista hiilidioksidin tuottajista. Siihen puuttuminen ja sen kiertotaloustaminen eivät ole tärkeitä pelkästään ilmaston kannalta, vaan myös talouden kannalta. Martin Stopfordin Three Maritime Scenarios -raportissa keskustellaan koronan aiheuttamasta lamasta ja siitä, miten hiilidioksittomaan tulevaisuuteen siirtyminen tulee todennäköisesti tapahtumaan meriteollisuudessa. Missing Link to a Livable Climate raportissa käydään läpi vetyä yhtenä keinona ”Net Zeroon” pääsemisessä vuoteen 2050 mennessä, ja sitä, kuinka paljon vetyyn siirtyminen ydinvoiman avulla säästäisi verrattain muihin vaihtoehtoihin (vetyyn siirtyminen sijoituksina 30 vuoden aikavälillä olisi 17 biljoonaa $, fossiilisten ylläpitäminen 25 biljoonaa $ ja uusiutuvien energioiden strategia 75 biljoonaa $).

Hanke on minulle tässä vaiheessa jo melko tärkeä ja olen investoinut siihen koulun ohella monta tuntia. On mielenkiintoista päästä kuuntelemaan ja seuraamaan yritysten työpajassa tapahtuvaa keskustelua ja kuulla yrityksiltä aiheesta. Hanke on kokonaisuudessaan todella laaja ja vielä täysin alkuvaiheessa. Odotan innolla, että pääsen näkemään miten tällaisen ekosysteemin tekeminen aloitetaan ja kuinka paljon työtä tähän kaikkeen menee.