Kestävä kehitys: Onko kiertotalous automaattisesti kestävää?

Blogi

Hei,

Olen TuAMK:in energia- ja ympäristötekniikan opiskelija sekä opiskelija-assistentti Kiertotalous 2.0-projektioppimisympäristössä. Työstän tällä hetkellä useampaa hanketta, joista haluaisin nostaa esille REDUCES-hankkeen.

Onko kiertotalous automaattisesti kestävää?

REDUCES hanke on Interreg Europe:n rahoittama hanke, jonka suunnitelmana on etsiä kuudesta Euroopan alueesta (Varsinais-Suomi, Valencia (Espanja), Manchester (Iso-Britannia), Utrecht (Alankomaat), Maramureș (Romania) ja Bulgaria) parhaat kiertotalouden bisnesmallit sekä tutkia ja arvioida niiden ympäristövaikutuksia ja kestävyyttä. Projektin on tarkoitus antaa suuntaa jokaiselle alueelle kestävän kiertotalousliiketoiminnan kehittämistä ja harjoittamista varten. REDUCES hankkeen opiskelijat hakevat tietoa yrityksistä ja muista organisaatioista, jotka ovat saaneet Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta, kontaktien, kyselyiden, haastattelujen ja verkkosivujen avulla. Tiedot otetaan ylös ja näin saadaan kattava kuva alueen tilasta, jotta tilannetta voidaan kehittää. Lisäksi kuuden alueen yhtäläisyyksiä selvitetään, jotta voidaan nostaa esille tietynlainen trendi.

Olen hankkeessa uusi osallinen ja tähän mennessä olen pääasiassa tutustunut alueista luotuihin status quo -raportteihin, joissa tuodaan esille alueiden kiertotalousliiketoiminnan sekä muun liiketoiminnan vallitsevaa tilaa. Raportteja pääsee tutkimaan REDUCES hankkeen web-sivuilta. https://www.interregeurope.eu/reduces/

Varsinais-Suomi on yksi hankkeen alueista ja alueeltamme löytyykin jo monenlaista kiertotalouteen kytköksissä olevaa toimintaa, etenkin suurissa yrityksissä, joissa se on jokapäiväistä toimintaa. Lisäksi Varsinais-Suomessa politiikan välineenä toimii EAKR -rahoitusohjelma, jonka yhtenä merkittävänä tavoitteena on kehittää liiketoimintaa parempaan suuntaan ja vastata kestävän kehityksen tavoitteisiin, kun päätetään mitä yrityksiä ja millaisia toimintoja rahoitetaan.

Kestävän kehityksen tavoitteet, jota REDUCES koskee:

8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. 10. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Näiden kautta tarkastellaan esimerkiksi eri alueilta koottavia parhaita kiertotalouden bisnesmalleja ja niiden kestävyyttä.