Mitä TUOn toiminta oikeasti on?

Blogi

Hei! Olen Toni Tuunainen ja ensimmäistä vuotta TUOn hallituksen jäsenenä. Vastuulleni kuuluu koulutuspolitiikka.

Hallituspestini myötä istun muun muassa erilaisissa korkeakoulun työryhmissä tuomassa opiskelijan ääntä kuuluviin ja varmistamassa, että meille luodaan laadukkaita opiskelumahdollisuuksia ja tukipalveluita. Esimerkiksi kaksi työryhmistäni liittyy sähköisiin järjestelmiin ja niissä olen mukana auttamassa, että opiskelijoiden tarpeet huomioidaan kehityksessä.

TUOssa tehdään paljon asioita opiskelijoiden eteen 

Ensi alkuun TUO näytti itselleni täysin erilaiselta niin sanotusti ”ulkoa päin”. Ennen kuin lähdin mukaan toimintaan, oletin TUOn olevaa pelkkää tapahtumien järjestämistä, mutta tämä ajatus osoittautuikin täysin vääräksi.
TUOssa tehdään tapahtumien lisäksi muun muassa kunnallispoliittista vaikuttamista sekä sosiaalipolitiikkaa ja koulutuspolitiikka eli edunvalvontaa, joka tarkoittaa sitä, että valvomme opiskelijoiden etuja ja oikeuksia sekä huolehdimme opiskelijoiden hyvinvoinnista.

TUOssa tehdään paljon viestintää, joka on tärkeä, ehkä tärkein, osa toimintaa, sillä sen kautta tuomme opiskelijakunnan toimintaa näkyville opiskelijoille.
Esimerkki työelämästä: Yritys, joka ei tee viestintää, ei ole näkyvällä oleva yritys. Tämä on tietoturvan kannalta paras ratkaisu, sillä jos yrityksestä ei saa tietoa ei se myöskään joudu hyökkäyksen kohteeksi. Mutta ei yritys tällöin myöskään tee myyntiä. Tai asiakaskunta koostuu korkeintaan puskaradion kautta tulleista kontakteista.

Jos opiskelijakunta ei tekisi viestintä ollenkaan, kuinka moni tietäisi sen olemassa olosta?

Turun AMK:n opiskelijoilla on vapaus valita liittyvätkö he TUOn jäseneksi

Jäsenyyden konkreettisimpina hyötyinä nähdään opiskelija-alennukset, joita saat hyödynnettyä Slicen ja Pivon avulla. Alennuksia löytyy hyvin monenlaisia – esimerkiksi Subwaysta kaksi patonkia yhden hinnalla tai tarjouksia Finnkinon leffalipuista.

Mielestäni jäsenyys kannattaa kuitenkin jo siksi, että TUO tekee niin paljon asioita opiskelijoiden eteen – valvoo meidän etujamme ja oikeuksiamme, tarvittaessa osoittaa mieltä opiskelijoiden puolesta sekä jatkuvasti etsii uusi opiskelijoita hyödyttäviä palveluita ja kehittää vanhoja. TUO on täällä opiskelijoita varten ja haluamme tarjota teille vain parasta.

Mielestäni on hienoa päästä vaikuttamaan koulutukseen. Kun itse opiskelee ja juttelee luokkatovereiden kanssa, huomaa epäkohtia. Kun on mukana TUOssa voi asiat viedä heti eteenpäin, kun oppii miten vaikuttamisen väylät täällä Turun AMK:ssa toimivat.

Miksi hain opiskelijakunnan hallitukseen?

Haluan kasvaa ihmisenä ja saada kokemusta luottamustoimista. TUOssa saan valmiuksia työelämään – esimerkiksi hallituksenkokoukset opettavat perus kokouskäytänteitä, eikä niitä tarvitse sitten myöhemmin erikseen opetella. Koen tärkeäksi vaikuttaa, kehittää ja parantaa koulutusta sopivaksi kaikenlaisille opiskelijoille.

Hallituksen toiminta on alkanut hyvin vauhdikkaasti ja kiirettä on pitänyt. Tulkaa juttelemaan ja kyselemään lisää!

Hyvää kevättä kaikille!