Myötätuntoa!

Blogi

Näin opiskelijoiden mielenterveyspäivänä on hyvä kääntää katse myös opiskelijakunnan edunvalvonnassa mielenterveyden asioihin.

Miksi opiskelijakunta TUO on huolissaan opiskelijoiden jaksamisesta?
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO = Opiskelijat. TUOn yksi tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia opiskelijoiden jaksamisesta, edunvalvonnasta ja varmistaa turvallinen ja häirintävapaa opiskelu. Toimimme paitsi koulun johtoryhmissä ja koulutuksen kehittämisen työryhmissä, mutta myös opiskelijoiden keskuudessa. Jokaisen opiskelijan hyvinvointi ja etu on TUOn toiminnan ydintä. Tarjoamme laaja-alaisesti opiskelijoiden hyvinvointia tukevia palveluita yhdessä yhteistyökumppaneidemme, kuten Nyyti ry:n, YTHS:n ja FinFami ry:n kanssa.

2022 keväällä tehdyssä opiskelijabarometrissä nousi huolestuttavia seikkoja esille, joihin TUO tulee omalla toiminnallaan puuttumaan: 22,3% opiskelijoista koki, että he eivät saa tarpeeksi tukea opintojensa suunnitteluun. Tämä on yksittäinen merkittävä epäkohta, joka vaikuttaa suoraan opiskelijoiden jaksamiseen ja opinnoissa viihtymiseen. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella olemme huomanneet, että opiskelijoiden epätietoisuus ja tuen puute opintojen suunnittelussa paitsi madaltaa opiskelijoiden motivaatiota, myös vaikuttaa heidän jaksamiseensa.

52% kaipasi opintojen suunnitteluun, eli HOPS:n tekemiseen tukea. Samalla, kun 38% toivoi tukea opintojen aikatauluttamiseen ja 34% ajankäytön hallintaan ja opiskelutekniikkaan. Kyseessä on asiat, joita TUO nostaa esiin yhteistyössä opintopsykologien, opettajatuutorien, kuraattorien oppilaitospastorin avulla.

”Opiskelijoiden palautteesta nousee teemana usein opiskelujen kuormittavuus. On huolestuttavaa, kuinka samaan aikaan opiskelijoiden mielenterveysongelmat ja opiskelijoiden tunne opintojen kuormittavuudesta kasvaa. Uskon, että pelkästään oppilaitokset ja niiden ympäristö eivät ole ongelma, vaan koko yhteiskuntamme ajaa kiireeseen ja kuormittavaan elämään. Myötätunnolla on iso osa ongelman ratkaisussa. Opiskelijat eivät tarvitse sättimistä ja ohjeita tehdä lisää, vaan tukea ja ymmärrystä. Muistakaa, että #aivanhyvä riittää!” toteaa vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntija Jukka-Pekka Salmela

TUO tarjoaa yhteistyössä koulun kanssa opiskelijoille tukea opintoissa jaksamiseen mm. opiskelijakunnan kouluttamat vertaistuutorit tekevät suuren työn opiskelijaympäristön yhteisöllisyyden eteen. Tämän lisäksi TUO seuraa ja pitää huolen myös siitä, että opiskelijoiden tukipalvelut ovat riittävät. Edellä mainitun barometrin tulokset kertovatkin, että opiskelijoiden jaksamiseen, opintojen suunnitteluun ja etenemiseen tulisi kiinnittää paljon enemmän huomiota.

Turvallinen ja häirintävapaa koulu

Jokaisella opiskelijalla tulee olla oikeus turvalliseen ja häirintävapaaseen opiskeluun kaikissa koulunkäynnin vaiheissa.

Olemme mukana pitämässä huolta siitä, että opiskelu olisi turvallista, esimerkiksi pitämällä asiaa esillä koulun kanssa keskustellessamme, ja tarjoamalla häirintäyhdyshenkilötoimintaa.

TUOn häirintäyhdyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, jos kohtaa minkäänlaista häirintää opiskelujen aikana tai jos tulee kiusatuksi tai syrjityksi. He ovat puolueettomia toimijoita, jotka huolehtivat siitä, että opiskelijoiden kokemaan häirintään puututaan. He antavat kuunteluapua ja tukevat häirintäasioiden viemisessä eteenpäin. Häirintäyhdyshenkilö ei vie asiaa eteenpäin ilman asianomaisen lupaa. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.

Vaikka monet asiat koulussamme toimivatkin, on meillä yhä töitä opiskelijoiden jaksamisen tukemisessa, tasa-arvon edistämisessä ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämisessä.