Puheenjohtajan blogi: Yhdessä teemme enemmän

Blogi

Hei taas!

Ajattelin tässä blogitekstissä kertoa hieman siitä, millaista yhteistyötä TUO tekee muiden opiskelijan elämään liittyvien tahojen kanssa. Sitä nimittäin tehdään meillä paljon!

Kurkistetaan kuitenkin ihan ensiksi siihen, mikä minun osani kaikessa tässä puheenjohtajana on. Pähkinänkuoreen puristettuna tehtäväni opiskelijakunnan puheenjohtajana on seurata yhdessä hallituksen ja henkilöstön kanssa, kuinka TUO toteuttaa tehtäväänsä, ja raportoida siitä edustajistolle.

Opiskelijakunnan puheenjohtajiston (joka on samalla edustajiston puheenjohtajisto) vastuulla on myös järjestää edustajiston illanvietot, kokoukset ja tapaamiset listojen ryhmäpuheenjohtajien kanssa ja kehittää edustajiston toimintaa yhdessä listojen kanssa. Erittäin tärkeänä pidän myös edustajiston ajan tasalla pitämistä niistä asioista, joista edustajisto tekee kokouksissaan päätöksiä.

TUO ei toimi tyhjiössä.

TUO ei kuitenkaan toimi tyhjiössä, vaan todella aktiivisessa yhteistyössä lukuisten eri tahojen kanssa. TUOlla on edustajia muun muassa seuraavissa paikoissa:

  • Erilaiset työryhmät Turun amk:n sisällä (esim. opiskelukykyryhmä, toimeentuloverkosto, yhdenvertaisuustyöryhmä…)
  • Opiskelijakaupunki Turku (Turun kaupungin, Turussa toimivien korkeakoulujen, niiden opiskelija- ja ylioppilaskuntien ja alueen yritysten välistä yhteistyötä mahdollistava ja edistävä taho)

Koulun ja kaupungin lisäksi TUOlla on tiiviit yhteydet muihin turkulaisiin opiskelijatoimijoihin. Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY ja Åbo Akademis Studentkår ÅAS ovat tärkempiä yhteistyökumppaneitamme. Meillä on perinteenä käydä vuosittain toinen toistemme toimistoilla tutustumassa vastavalittuihin hallituksen jäseniin.

Teemme tärkeää alueellista yhteistyötä muidenkin Turussa vaikuttavien opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa. Yhdessä TYYn, ÅAS:n, Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novian eli Noviumin, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan eli HUMAKOn ja Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan eli O’Diakon kanssa muodostamme Ryhmä 40 000 -yhteenliittymän, jonka kautta tuomme opiskelijan ääntä kuuluville kuntapolitiikassa, teemme vaalivaikuttamista ja järjestämme tapahtumia.

Myös Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SAMMAKKOn kanssa olemme pitkän linjan yhteistyökumppanit, ja järjestämme vuosittain uusien hallitusten yhteisen perehdytyksen.

TUOn luottamushenkilöt myös osallistuvat monenlaisiin tapahtumiin. Viimeisten kolmen kuukauden aikana olemme olleet mukana esimerkiksi näissä:

  • WWF-toimintaseminaari (ei World Wildlife Fund, vaan Wide West Finland eli läntisen Suomen – tai nykyään toiminnan laajennuttua vähän muidenkin ilmansuuntien eli ns. laajennetun lännen – opiskelijakuntien yhteistyöverkosto)
  • SAMOKin Lähtölaukaus-koulutusristeily (SAMOK eli Suomen opiskelijakuntien liitto on kaikkien Suomen opiskelijakuntien kattojärjestö, joka edustaa ammattikorkeakoulujen opiskelijoita valtakunnallisella tasolla. SAMOK toimii läheisessä yhteistyössä SYL:n eli Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa)
  • OPKU+-perehdytys (OPKU+ on useiden, pääosin pääkaupunkiseudulla vaikuttavien opiskelijakuntien yhteistyöelin, jolla on yhteinen jäsenrekisteri ja jossa mukana olevien opiskelijakuntien jäsenet ovat muun muassa oikeutettuja osallistumaan toistensa tapahtumiin alennushintaan)

Kuten voitte kuvitella, tällaisen paketin hoitamisessa on paljon työtä sekä kaikilla TUOn hallituksen jäsenillä että meillä puheenjohtajilla. Mutta miksi tämä kaikki sitten tehdään?

Yhteistyö on voimaa.

Lyhyesti siksi, että yhteistyö on voimaa. Yksittäisenä opiskelijakuntana emme vielä pysty muuttamaan koko maailmaa, mutta lyöttäytyminen yhteen muiden kanssa toimii kuin vahvistimen napin kääntäminen ykköseltä yhteentoista. Kun tarpeeksi moni taho pitää yhdessä ääntä samasta asiasta, viesti kuuluu sekä Turun alueella että valtakunnallisesti paljon kauemmas kuin jos kukin toimisimme yksin.

Myönnettäköön tähän loppuun, että kirjoitukseni ovat olleet tähän asti todella täynnä asiaa… Haluan kertoa TUOn toiminnan kaikista osa-alueista, jotta te lukijat saatte paremman käsityksen opiskelijakunnan toiminnasta ja sitä kautta myös minun työstäni, vastuistani ja velvollisuuksistani. Kiitos sinulle, kun selvisit taas tekstin loppuun asti.

Palaan pian uudella kirjoituksella. Sitä odotellessa hyvää kevään alkua!

– Jose