Blogi: Raitiotie ja superbussi ovat jo auttamatta liian myöhässä

Blogi

Yhtä Turun kaupungin kärkihankkeista eli Turun Tiedepuistoa kohtaa jo lähitulevaisuudessa vakavat liikenneongelmat. Rakennustyömaista johtuvat poikkeukselliset liikennejärjestelyt luovat omaa väliaikaista ongelmaansa, mutta todellinen aikapommi tikittää muualla – Lemminkäisenkadun turvallisuudessa ja koko alueelle johtavassa joukkoliikennekapasiteetissa. Pysyvät ratkaisut joukkoliikenneongelmiin ovat odotettavissa aikaisintaan vuonna 2025 joko raitiotien tai superbussin muodossa. Lemminkäisenkadun turvallisuuden parantaminen nyt vaatii kuitenkin lähinnä päätösten tekemistä.

Ruuhkaiset aamu- ja iltapäiväbussit ovat suurelle osalle Tiedepuiston käyttäjistä ja Itäharjun asukkaista tuttuja. Tilannetta ei tänä syksynä tule ainakaan helpottamaan Turun ammattikorkeakoulun Ruiskadun toimipisteen toiminnan siirtäminen ICT-Cityyn tuoden mukanaan yli 1700 opiskelijaa. Uuden kampusrakennuksen valmistuessa 2020 muuttaa alueelle vielä Sepänkadulta noin 2000 opiskelijaa lisää. Samaan aikaan Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto tiivistävät yhteistyötä alueella mikä lisää liikkuvuutta yliopistonmäen ja uuden kampusalueen välillä. Nykyiset runkobussilinjat edes uudelleen aikataulutettuina eivät tule riittämään uusille opiskelijamassoille, vaan tarvitaan runkobussilinjojen määrätietoista uudistamista.

Suuri osa Lemminkäisenkadun ongelmista johtuu sen kapeudesta ja kadun kaksipuolisesta pysäköinnistä. Autot ovat pysäköityinä valitettavan usein liian lähellä suojateitä eivätkä hiemankaan tavallista leveämmät ajoneuvot pysty ajamaan pysäköityjen ajoneuvojen rajaamalla ajoväylällä toistensa ohitse. Myös ajonopeudet Lemminkäisenkadulla ovat ajoittain huomattavia, etenkin silloin kun ajoneuvot pääsevät irtautumaan ruuhkasta. Yksinkertaisin ratkaisu olisi kieltää pysäköinti vähintäänkin yhdellä puolella tietä ja lisätä valvontaa alueella merkittävästi.

Pidemmällä aikavälillä edes tienvarsipysäköinnistä luopuminen ei ratkaise Lemminkäisenkadun ongelmia vaan tarvitaan isompia toimenpiteitä. Hämeenkadun bulevardisoinnin lisäksi tulee Lemminkäisenkatu osin bulevardisoida ja liikennöinti sallia vain joukkoliikenteelle tai tonteille ajaville, jolloin lisätään Turun tulevan toisen keskustan viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Ryhmä 40 000

Tämä on ensimmäinen osa laajemmasta julkaisusarjasta liittyen Ryhmä 40 000:n Turun kaupunginvaltuutetuille järjestämään Kupittaan kampusalueen Walking Touriin. Sarjassa käsitellään samoja aiheita, joista myös tapahtumassa puhuttiin.

Kuva: Turun kaupunki, Sigge Arkkitehdit Oy