Tiedepuiston ja Itäharjun liikenneratkaisujen pitää olla rohkeita!

Blogi

Olemme tänään saaneet lukea Turun Teknologiakiinteistöjen toimitusjohtajan Mikko Lehtisen blogikirjoituksesta hänen ja Turun Teknologiakiinteistöjen kannan Itäharjun liikenneratkaisuista. Blogissa nostetaan esille erittäin merkittävä huomio liittyen tulevaisuuden liikennemääriin Itäharjun alueella. Kun suunnitteilla on 20 000 asukasta ja 10 000 työntekijää vetävä keskittymä, tulee myös liikennemäärät kasvamaan. Me, Opiskelijakunta TUOssa, olemme myös huolissamme tämän myötä lisääntyvästä liikenteestä alueella. Olemme kuitenkin erimieltä Lehtisen kanssa siitä, että joukkoliikenne ratkaisuilla ei pystyttäisi vähentämään mahdollista autoliikennettä Itäharjun alueella.

Opiskelijakunta TUOssa näemme, että rohkeilla joukkoliikennepäätöksillä sekä parantamalla kevyenliikenteen väyliä, voimme merkittävästi vähentää tarvetta liikkua autolla Tiedepuiston ja Itäharjun alueella. Rohkeilla päätöksillä viittaamme siihen, että Turun kaupungin pitäisi pikimmiten tehdä päätös raitiotien rakentamisesta Turkuun. Raitiotien avulla voimme mahdollistaa yhä useammalle ihmiselle helpon sekä nopean tavan liikkua kodin ja työpaikan välillä. Tiedämme, että Turulla on suuria suunnitelmia sataman alueen ja sen läheisyydessä olevien alueiden kehittämisestä etenkin asumiskäyttöön. Suunniteltu uudempi mahdollinen reitti Varissuo-Satama palvelisi loistavasti tätä visiota.

Myös kevyen liikenteen kehittäminen pitää nostaa yhdeksi tärkeimmistä prioriteeteista. Turun kaupunki haluaa olla hiilineutraali vuonna 2029 – mikä tätä tavoitetta paremmin tukisikaan kuin kevyen liikenteen väylien ja reittien kehittäminen. Kunnollisilla väylillä ja hyvillä reiteillä kannustetaan valitsemaan polkupyörä työmatkalle tai kävelemään lyhyt matka kauppaan auton käynnistämisen sijaan.

TUOssa olemme huolissamme myös nykyisistä Tiedepuiston alueen liikennemääristä. Päivittäin nykyisen Tiedepuiston alueella ajaa useita satoja autoja, kymmeniä busseja sekä raskasta liikennettä. Tiedepuiston alue sekä Kupittaan puisto kärsivät tästä ruuhkaisesta liikenteestä ja se pitää ratkaista! Me, Opiskelijakunta TUO, esitämmekin Turun kaupungille, että koko Lemminkäisenkatu TYKSiltä Hippoksentielle (lukuun ottamatta Itäisen pitkäkadun risteystä) tulisi muuttaa pelkästään kevyen liikenteen käyttöön. Koemme, että tällä tavalla vähennämme liiallista liikennettä hienon kupittaan puiston läheisyydessä, lisäämme alueen turvallisuutta sekä samalla luomme Turun imagoa ympäristöystävällisenä kaupunkina.

Enää tarvitaan rohkeita ja kunnianhimoisia päätöksiä kaupungilta. Me opiskelijat olemme valmiita niihin, mutta ovatko päättäjät?