Toimeentulon tukeminen tukee opiskelijan mielenterveyttä

Blogi

Viisi yötä vaaleihin!

Tässä kolmannessa ja viimeisessä opiskelijaliikkeen vaaliteemoja käsittelevässä blogitekstissä pureudun opiskelijoiden riittävään toimeentuloon ja siihen, mitä seuraavalla vaalikaudella tulisi tehdä nuorten mielenterveysongelmien ratkaisemiseksi.

Opiskelijoiden oma aktiivimalli

Olemme viime vuosien aikana saaneet huomata, että opiskelijoilta on leikattu suhteessa suuria summia heidän päivittäiseen elämäänsä liittyvistä asioista. Korkeakoulujen rahoituksesta on leikattu reilusti, minkä myötä olemme voineet huomata lähiopetuksen vähentyneen. Opiskelijoiden tukia on leikattu niin, että opiskelijan on likipitäen pakko ottaa lainaa elämiseen.

Lainanottamisen sijaan rahaa voisi toki tienata töissä, mutta opiskelijan ahkeruudesta tunnetusti sakotetaan, jos hän tekee liikaa töitä opintojen ohessa, vaikka opinnot etenisivät ajallaan. Miksi opiskelijoiden asemaa ja toimeentuloa on ihan okei polkea? Työttömien aktiivimallia on kritisoitu, mutta opiskelijoiden oma aktiivimalli ei herätä huomiota – vaikka se rankaisee liian vähäisen opintopistekertymän lisäksi paradoksaalisesti liiallisesta aktiivisuudesta palkkatöissä.

Voimme vain miettiä, millainen vaikutus toimeentulon kanssa tasapainottelulla on nuorten ahdistuneisuuteen ja mielenterveysongelmiin.

Tasokorotus ja sosiaaliturvaa

Opiskelijoiden aseman ja toimeentulon polkemisen tulee vihdoin loppua! Vaalikentillä on kuultu lupauksia muun muassa pienien eläkkeiden nostamisesta, mutta opiskelijoiden toimeentulosta ei ole ollut puolueille vaaliteemaksi.

Opiskelijat tunnutaan monessa asiassa miellettävän huonommaksi ihmisryhmäksi, jolla ei ole tarvetta kunnolliseen tukeen ja turvaan. Päättäjien on helppo huudella, että ”opiskelijat ovat Suomen tulevaisuus ja tulevat veronmaksajat”, mutta samaan aikaan heidän toimeentuloonsa ja hyvinvointiinsa panostaminen vaikuttaa lähes mahdottomalta.

Ensi hallituskaudella tulee toteuttaa sadan euron kertakorotus opintorahaan. Korotuksella paikataan aikaisempia leikkauksia ja kulutason nousua. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan tulevassa sosiaaliturvauudistuksessa opiskelijat tulee ottaa huomioon tasavertaisena edunsaajaryhmänä, kun uusia tukilajeja ja tasoja mietitään.

Opiskelijat ansaitsevat riittävän toimeentulon opintojensa aikana, jotta he pystyvät keskittymään opintoihinsa täysipainoisesti.

Mielenterveysongelmiin tarvitaan ratkaisuja!

Mielenterveysongelmat nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa ovat viime vuosina lisääntyneet. Ensi hallituskaudella tarvitaan toimenpiteitä, joilla ongelmia saadaan ratkaistua ja ennaltaehkäistyä.

Opiskelijaterveydenhuollon ja tulevaisuudessa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valmiuksia ja resursseja mielenterveyspotilaiden tunnistamiseen ja auttamiseen tulee lisätä. Hallituksen tulee lisäksi säätää laki, jossa määritellään opintopsykologien määrä opiskelijaa kohden.

Hallituksen myös on varmistettava, että hoitoon pääsee kuukauden sisällä mielenterveyden hoitotarpeen tunnistamisesta. Alle 29-vuotiaille tulisi tarjota maksutonta psykoterapiaa. Matala kynnys avun pariin maksaa kyllä itsensä takaisin, kun työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien takia joutuvien nuorten aikuisten määrä saadaan laskuun.

Jokaisella äänellä on merkitys

Tänään tiistaina 9.4. on viimeinen ennakkoäänestyspäivä, ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 14.4.

Näissä vaaleissa määritellään Suomen suuntaa paljon pidemmälle kuin vain seuraavalle neljälle vuodelle. Meillä on mahdollisuus ja valta päättää, mihin suuntaan haluamme Suomen menevän niin kansallisessa kuin kansainvälisessä politiikassa.

Ikävä kyllä nuoret ovat olleet vaaleissa erittäin epäaktiivisia äänestäjiä. Tämän voimme huomata jo kansanedustajien korkeasta keski-iästä, ja tämä tarkoittaa, että eduskunnassa on enemmän edustajia pitämässä ääntä keski-iän ylittäneiden asioista kuin nuorten aikuisten asioista.

Ei jätetä yhteisiä asioitamme vain keski-ikäisten käsiin. Hyvä lukija: nyt on sinun mahdollisuutesi vaikuttaa, nyt juuri sinun äänesi voi olla ratkaiseva ääni tulevaisuudelle.

Äänestä!