Tulevaisuuden osaaminen rahoitetaan nyt!

Blogi

Opiskelijaliikkeen eduskuntavaalitavoitteita käsittelevän blogisarjan ensimmäisessä osassa pohdin ilmastonmuutosta, siihen liittyviä ongelmia ja muutosta, joka meidän on tehtävä, jotta meillä olisi tulevaisuudessakin elinkelpoinen planeetta. Tässä toisessa osassa pureudun koulutukseen ja sen rahoitukseen.

Koulutuksella luodaan mahdollisuuksia ja uusia innovaatioita, joiden arvoa tulevaisuudelle emme vielä edes arvaa. Koulutetut osaajat voivat tarttua toimenpiteisiin, joita tarvitaan, jotta Suomesta saadaan hiilineutraali ja samaan aikaan uuden teknologian ja osaamisen globaalin kehityksen kärkimaa.

Mitä tulevalla vaalikaudella tulisi tehdä, ettei Suomen menestys jää ainakaan osaamisen puutteesta kiinni?

Rahaa, rahaa, rahaa…

Kaksi viimeisintä hallitusta ovat leikanneet koulutuksesta rajusti. Pelkästään ammattikorkeakoulujen rahoituksesta on hävinnyt noin viidennes, ja kaikkien korkeakoulujen rahoituksen indeksikorotukset ovat olleet jäädytettynä. Tällä on ollut merkittävä vaikutus opetuksen laatuun ja etenkin lähiopetuksen määrään korkeakouluissa.

Samaan aikaan palkat ja muut kiinteät kulut ovat nousseet. Korkeakoulut ovat joutuneet tekemään raskaita sopeutustoimia estääkseen talouttaan kaatumasta. Kärsijöiksi ovat totta kai joutuneet opiskelijat ja heidän opintonsa.

Suomalainen koulutus on ollut maailmalla tunnettua laadustaan ja siitä, kuinka hyviä tuloksia olemme saaneet kansainvälisissä vertailuissa, mutta viime vuosina Suomi on alkanut pudota niissä. On aika sitoa korkeakoulujen rahoitus uudelleen indeksiin (eli vastaamaan yleistä palkkojen kehitystä), jotta korkeakoulujen rahoitusta saadaan nostettua ja samalla varmistettua, ettei koulutuksen laatu enää tästä heikkene.

Lisäksi korkeakouluille tulee osoittaa uusia resursseja koulutuksen kehittämiseen ja kasvavaan jatkuvan oppimisen tehtävän toteuttamiseen. Elinikäistä oppimista on helppo korostaa puheissa – mutta käytännössä on kestämätöntä, jos korkeakouluille annetaan yhä uusia tehtäviä, mutta ei uusia resursseja niiden toteuttamiseen.

Tehdään koulutuksesta tasa-arvoista

Ensi hallituskaudella Suomelle tulee luoda koulutuksellisen tasa-arvon ohjelma (national access plan), jolla voimme varmistaa tulevaisuudessakin kaikista eri taustoista tuleville opiskelijoille mahdollisuuden päästä korkeakoulutuksen piiriin. Suomi voisi ottaa mallia ohjelman luomiseen Irlannista, jossa vastaavanlainen ohjelma on ollut käytössä jo vuosia.

Emme yksinkertaisesti voi menettää enää yhtäkään nuorta koulutuksen ulkopuolelle.

Ohjelman avulla on mahdollista parantaa pitkäjänteisesti koulutuksen saavutettavuutta koko koulutuspolun aikana. Emme yksinkertaisesti voi menettää enää yhtäkään nuorta koulutuksen ulkopuolelle. Se on täysin kestämätöntä.

Tulevan hallituksen pitää olla rohkea ja tehdä tosissaan työtä koulutuksen saavutettavuuden eteen. Koulutuksellisen tasa-arvon ohjelma on osa Bolognan prosessia ja sen käyttöönoton pitää olla yksi ensimmäisistä tehtävistä ensi hallituskaudella.

(Ai mikä Bolognan prosessi? Kyseessä on vuodesta 1998 käynnissä ollut prosessi, jolla tavoitellaan 48 Euroopan maan koulutusjärjestelmien yhtenäistämistä ja korkeakoulutuksen kansainvälistymistä.)

Opintoja virtuaalisesti

Suomeen pitää luoda ensi hallituskauden aikana kansallinen alusta, jonka kautta opiskelija voi selata kaikkea suomalaisten korkeakoulujen tarjoamaa opintotarjontaa. Alustalta opiskelija voi valita suoritettavakseen kursseja eri korkeakouluista riippumatta paikkakunnasta tai siitä, missä korkeakoulussa hän itse opiskelee.

Täten opiskelijat saavat mahdollisuuden valita juuri itseään kiinnostavia (verkko)kursseja eri kouluista. Parhaimmillaan syntyy aivan uudenlaisia osaamiskokonaisuuksia, joista on hyötyä sekä opiskelijoille itselleen että koko tulevaisuuden työelämälle.

Korkeakoulujen ei kannata suhtautua toisiinsa kilpailijoina tai vastustajina, vaan kilpailun sijaan puhaltaa yhteen hiileen, rakentaa yhteistä yhteiskuntaa ja yhteisiä mahdollisuuksia. Alustaa kehittäessä tuleekin ottaa huomioon jo olemassa olevat alustat ja niiden tuomat mahdollisuudet. Esimerkiksi CampusOnline on erittäin hyvin toteutettu, toimiva ratkaisu opintotarjonnan avaamiseen sekä opintojen suorittamiseen.

P.S. Ennakkoäänestys alkaa tänään ke 3.4. ja jatkuu ti 9.4. asti. Oletko jo valinnut oman ehdokkaasi?