Turun ammattikorkeakoulusta saattaa jatkossa valmistua maisteriksi – Rehtorineuvosto ehdottaa maisterintutkintoja ammattikorkeakouluihin

Blogi

Arene ry vie seuraavalle vaalikaudelle ehdotuksen muuttaa ylempien ammattikorkeakoulututkintojen (YAMK) nimikkeet maistereiksi. Asiasta on kirjoittanut Keskisuomalainen verkkojulkaisussaan ”Rehtorineuvosto ehdottaa ammattikorkeakouluihinkin maisteritutkintoja – miltä kuulostaisi titteli maisteri (AMK)?” (tilaajille). Nimimuutoksella saataisiin täsmennettyä sitä, millaisen osaamistason nykyisellä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisella voi saavuttaa.

Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen on kommentoinut asiaa Uutissuomalaiselle seuraavasti: ”ehdotuksen taustalla on ajatus, että tutkinnon nimike kuvaa aika heikosti sitä, mikä koulutuksen tuottama osaamisen taso on. Englanninkielistä versiota ”master” käytetään jo koulutusviennissä.” Esimerkkinä toimii vaikkapa Turun ammattikorkeakoulun tarjoama Master of Business Administration, Business Management -koulutus.

Tutkintojen sisältöihin ei kuitenkaan olisi nimenmuutoksen myötä tulossa muutoksia. Lempisen mukaan ammattikorkeakoulut haluavat säilyttää selkeän tehtävänjaon ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on selkeästi aikuiskoulutusta, jossa opiskelija palaa opintoihin työelämästä ja jatkaa jatko-opiskelun jälkeen takaisin työelämään. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon pohjavaatimuksena onkin soveltuva alempi korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta.

Arenen muita tavoitteita tulevalle vaalikaudelle ovat muun muassa ammattikorkeakoulujen rahoituksen lisääminen sekä jatkuvan oppimisen edistäminen.