Vierasblogi: Ammattikorkeakoulun opit loivat vahvan pohjan käytännön tekemiseen

Blogi

Susanna Alhonkoski toimii tällä hetkellä esimiestehtävissä OP Turun Seudussa ja vetää 10 hengen asiakkuuksienhoito-tiimiä. Alhonkoski on valmistunut Satakunnan Ammattikorkeakoulusta liiketalouden linjalta vuonna 2004 ja opintojen aikana hän vietti kesät töiden parissa Osuuspankissa. ”Olin lukion jälkeen kiinnostunut viestintä- ja markkinointialasta ja halusin yhdistää opintoihin myös liiketaloudellista ajattelua. Markkinointi- ja viestintäalalle en koskaan päätynyt, mutta näin jälkikäteen ajateltuna AMK-opinnot antoivat loistavan yleistietämyksen yritysten toiminnasta ja liiketalouden mekanismeista.” Alhonkoski kertoo motiiveistaan hakeutua opiskelemaan ammattikorkeakouluun.

Käytännönläheinen opiskelu ja yhteistyöprojektit eri yhteistyökumppaneiden ja yritysten kanssa olivat Alhonkosken mukaan opintojen parasta antia. Tutustuminen erilaisten yritysten toimintatapoihin tekemisen kautta tarjosi erilaisen oppimisympäristön ja toi tekemiseen erilaista energiaa. ”Opiskeluaikana oppi paljon sekä tiimi- että projektityöskentelystä ja näitä oppeja sovellan vielä tänäkin päivänä omassa työssäni. Ryhmätöissä oppi hyödyntämään eri tiimin jäsenten vahvuuksia, jakamaan ja ottamaan vastuuta ja asettamaan selkeitä tavoitteita ja aikatauluja.” Päivittäisessä työssään hänen tehtävänään on toimia myynnin valmentajana ja auttaa tiimin jäseniä onnistumaan omassa työssään. ”Tiimiini kuuluu sekä rahoituksen, sijoittamisen että vakuuttamisen ammattilaisia ja meidän tehtävämme on löytää asiakkaille laaja-alaisia hänen elämäntilanteeseensa sopivia talouden ratkaisuja. Itse koen, että esimiestyö on tänä päivänä ennen kaikkea ihmisten johtamista ja innostamista. Hyvä työntekijäkokemus ja hyvä flow näkyy myös asiakaskokemuksessa ja asiakastyytyväisyydessä.” Alhonkoski vetää yhteen opintojen ja työn kokonaisuutta.

Myynnillisyys on mukana jokapäiväisessä tekemisessä ja Alhonkoski korostaa, että myyntityö on ennen kaikkea systematiikkaa. ”Voisin oikeastaan puhua tarvepohjaisesta ratkaisumyynnistä. Täytyy omata kykyä löytää ja rohkeasti ratkaista asiakkaiden tarpeita. Systematiikkaan liittyen myynninjohtajan ja -valmentajan tehtävänä on asettaa tavoitteita, löytää yhdessä tiimin jäsenten kanssa keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä seurata tuloksia. Mutta ehkä tärkeintä on auttaa omaa tiimiläistään löytämään omat vahvuutensa. Parhaat tulokset eivät synny puristamalla mailaa vaan ilon kautta.” Alhonkoski kertoo.
Yhtenä tärkeimpänä vastuualueelleen kuuluvana asiana Alhonkoski pitää OP Turun Seudun opiskelijayhteistyötä, joka pitää sisällään yhteydenpidon opiskelijajärjestöihin ja -tahoihin. Parhaiten se onnistuu yhteisen suunnittelun kautta pureutuen siihen, miten OP voisi näkyä opiskelijan arjessa. ”Jollakin tavalla haluaisin vielä enemmän tuoda sitä viestiä esille, että haluamme olla nuorille niin kuin kaikille asiakkaillemme helposti lähestyttävä talouden kumppani, jonka puoleen voi kääntyä oman talouden asioissa.” Alhonkoski summaa.

OP Turun Seutu on osa valtakunnallista OP Ryhmää. Toimialueemme kattaa Turun, Kaarinan, Paraisten, Naantalin, Raision, Ruskon ja Vehmaan alueet luoden 166 073 asiakkaan kokonaisuuden, joista omistaja-asiakkaita on 87 022. Vahva vakavaraisuus ja toiminnan tehokkuus luovat kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia toimintaympäristöön. Suomalaisuus, maan kattavin palveluverkko sekä aito asiakaslähtöisyys tekevät OPsta monella tapaa ainutlaatuisen toimijan.