Edunvalvonta

Ratkaistaan ongelmat yhdessä

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn tarkoitus on valvoa opiskelijoiden etua ja tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin ammattikorkeakoulussa ja kaupunkien päätöksenteossa – Salossa ja Turussa. TUO on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sekä ammattiyhdistyksistä riippumaton.

Voit kääntyä TUOn puoleen aina, kun sinulla on opintoihin liittyvä ongelma tai kysymys. Opiskelijakunnan vaikuttamisen asiantuntija voi esimerkiksi olla mukana selvittämässä ristiriitatilanteita, parantamassa koulutuksen laatua koulutusohjelmassa sekä toimia opiskelijoiden ja koulun henkilöstön välisenä viestinviejänä.

Vaikuttamisen asiantuntija käsittelee luottamuksellisesti yhteydenotot. 

Yhteydenotot


Vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntija
Jukka-Pekka Salmela
jukka.salmela@opiskelijakunta.net

 

yhteydenottoja vuodessa

Häirintäilmoituksia vuodessa

Kannanotot ja lausunnot vuodessa

Häirintäyhdyshenkilö

Häirintä on toimintaa, jonka häiritty kokee jollakin tavalla epämiellyttäväksi. Se voi olla yhteydessä häirityn etnisyyteen, seksuaalisuuteen, varallisuuteen, uskontoon, fyysisiin ominaisuuksiin tai sukupuoleen. Häirinnän piiriin luetaan myös korkeakoulukiusaaminen ja syrjintä.

Jokaisella opiskelijalla on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun ja fyysiseen sekä psyykkiseen koskemattomuuteen korkeakoulussa. Yhdenvertaisuuslain nojalla opiskelijoita ei saa erotella toisistaan heidän ominaisuuksiinsa perustuen. Sukupuolten välisestä tasa-arvosta säätävän lain tulee puolestaan taata sukupuolten välinen tasa-arvo myös opiskeluissa. Sukupuolten moninaisuus tulee tunnistaa ja tunnustaa korkeakouluyhteisössä.

Ota yhteyttä

Voit ottaa TUOn häirintäyhdyshenkilöön yhteyttä, mikäli tarvitset puolueettoman kuulijan huolillesi. Häirintäyhdyshenkilöt antavat myös tukea häirintä- tai yhdenvertaisuusasioiden eteenpäin viemiseen.  Ainoan poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa opiskelijaan itseensä tai muuhun korkeakouluyhteisöön kohdistuu väkivallan uhka. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia eikä niistä tehdä muistiinpanoja.

Voit ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin lomakkeen kautta tai sähköpostitse.

Olga Hellman

Olga Hellman

Hallituksen jäsen

Joni Rönnvall

Joni Rönnvall

Hallituksen jäsen

Reina Ketonen

Reina Ketonen

Hallituksen jäsen

Opiskelijaedustajat

Opiskelijakunta TUO valitsee vuosittain opiskelijaedustajia erilaisiin tärkeisiin vaikuttamistehtäviin niin korkeakoulun sisällä kuin sen ulkopuolelle. Nämä opiskelijayhteisön supersankarit vievät jokaisen Turku AMK:n opiskelijan näkemyksiä päättäviin pöytiin, joissa opiskelijoiden asioista tehdään päätöksiä. Opiskelijaedustajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on tietää, mitä ns. käytävillä puhutaan ja mihin tuli puuttua, jotta kaikilla olisi hyvä opiskella sekä olla korkeakoulu yhteisössä. Tätä työtä ei tietenkään tarvitse tehdä yksin vaan TUOn henkilöstö on aina tukena sekä apuna aina kun tarvetta on. Olisitko sinä seuraava opiskelijaedustaja, opiskelijoiden supersankari?

Turku AMK:n sisäiset

Tutkintolautakunta
Marko Grönlund

Opintoasioiden lautakunta
Juulia Santanen
Vara: Marko Grönlund

Turun ammattikorkeakoulun OY:n hallitus
Matias Sillanmäki
Opiskelijaedustaja,
Turun AMK Oy:n hallitus

Turku AMK:n ulkopuoliset

Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallitus

Matias Sillanmäki

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)*
TYYn edustaja
Vara: Akseli Helenius

* Varsinainen edustaja valitaan TUOsta joka toinen vuosi

YTHS

YTHS valtuuskunnan varajäsen

Marko Grönlund

TUOn Aktiivit

TUOn aktiivina pääset ideoimaan ja järjestämään vapaa-ajan toimintaa yhdessä TUOn hallituksen jäsenten kanssa. Opiskelijakunnalla on vakiintunut tapahtumien kirjo, mutta myös uusia ja raikkaita ideoita kaivataan! Aktiivitoimintaan voit osallistua omalla haluamallasi panoksella. Jos haluat mukaan, heitä sähköpostilla tuo@opiskelijakunta.net ja liity TUO-yhteisön WhatsApp-ryhmään.
Tekniikka ja liiketoiminta
 • Degree programme in International Business (1 paikka): Paikka auki!
 • Degree programme in Information and Communications Technology (1 paikka): Paikka auki!
 • Liiketalous, Turku (1 paikka): Iris Laineste
 • Myyntityö (1 paikka): Paikka auki!
 • Liiketoiminnan logistiikka (1 paikka): Heidi Mäkisalo
 • Tietojenkäsittely (1 paikka): Joni Rönnvall
 • Tieto- ja viestintätekniikka (1 paikka): Santeri Levo
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka (1 paikka): Paikka auki!
 • Energia- ja ympäristötekniikka (1 paikka): Oksana Ratushniak
 • Konetekniikka (1 paikka): Riina Vainio
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (1 paikka): Paikka auki!
 • Prosessi- ja materiaalitekniikka (1 paikka): Paikka auki!
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (1 paikka): Paikka auki!
 • Tuotantotalous (1 paikka): Paikka auki!
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennusmestari (1 paikka): Josefina Satto
 • Finassipalvelut (1 paikka):  Henri Tran

Laita viestiä avoimista paikoista edunvalvonta@opiskelijakunta.net, niin sinusta voi tulla seuraava opiskelijoiden supersankari!

Terveys ja hyvinvointi
 • Hammasteknikko / Suuhygienisti (1 paikka): Paikka auki!
 • Bioanalyytikko / Röntgenhoitaja (1 paikka): Kristjan Rätsep
 • Fysioterapeutti / Toimintaterapeutti (1 paikka): Sonja Rouvali
 • Sosiaalikasvatus (1 paikka): Rosa Hynynen
 • Terveydenhoitaja / Kätilö / Ensihoitaja (1 paikka): Paikka auki!
 • Sairaanhoitaja, Turku & Salo (2 paikkaa): Paikka auki!
 • Master School (1 paikka): Paikka auki!

Laita viestiä avoimista paikoista edunvalvonta@opiskelijakunta.net, niin sinusta voi tulla seuraava opiskelijoiden supersankari!

Taideakatemia
 • Kuvataide (kuvataide 1 paikka, valokuva 1 paikka, animaatio 1 paikka): yhteensä 3 paikkaa: Paikka auki!
 • Media-ala (elokuva 1 paikka, journalismi 1 paikka, mainonnan suunnittelu 1 paikka, tuotanto ja projektihallinta 1 paikka): yhteensä 4 paikkaa: Mikko Rautiainen, 3 Paikkaa auki!
 • Esittävät taiteet (musiikki 1 paikka, tanssi 1 paikka, sirkus 1 paikka, teatteri 1 paikka): yhteensä 4 paikkaa: Paikka auki!

Laita viestiä avoimista paikoista edunvalvonta@opiskelijakunta.net, niin sinusta voi tulla seuraava opiskelijoiden supersankari!

Johtoryhmävastaavat 2024

Johtoryhmävastaavat toimivat sanansaattajina oman sektorinsa opiskelijoiden ja henkilöstön välillä. Vastaavan yksi tärkeimmistä tehtävistä on kuunnella käytäviltä kuuluvia haasteita koulutukseen liittyen tai muuhun toimintaan ja kerätä niin ylös, jotta niitä voi kokouksissa nostaa käsiteltäväksi.

Sektorin sisällä on kuukausittainen tapaaminen yhdessä koulun edustajan ja johtoryhmävastaavien kanssa, tämän lisäksi vastaavat pääsevät osallistumaan sektorinsa johtoryhmän tapaamisiin kaksi kertaa vuodessa.

Opiskelijakunta kouluttaa kaikki johtoryhmävastaavat sekä tukee ja auttaa heitä toiminnassa koko vuoden. Muutetaan asioita yhdessä!