Edustajisto­vaalit


Opiskelijakunta TUOn ylin johto, edustajisto, valitaan vaaleilla joka syksy. Edustajiston toimikausi on yksi kalenterivuosi. Täältä löydät kaiken oleellisen tiedon vuoden 2020 edustajistovaaleista, ehdokkaan materiaalit sekä vaalien tuloksen. Vaalipäivä on 4.11.


Mikä on edustajisto?

21-henkinen edustajisto käyttää korkeinta valtaa opiskelijakunta TUOssa. Se on siis vähän kuin TUOn eduskunta! Ehdolle voi asettua kuka vaan TUOn jäsen, ja sama pätee myös äänestämiseen. Nykyisen edustajiston kokoonpanoon ja listoihin voit tutustua täällä!

Edustajiston keskeisimpiin tehtäviin kuuluu päättää opiskelijakunnan talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, sekä valita opiskelijaedustajat erilaisiin työryhmiin ja vaikuttamispaikkoihin. Lisäksi edustajisto ohjaa pitkin vuotta hallituksen toimintaa. Hallituksen tehtävänä on kertoa edustajistolle, miten vuodelle asetettua toimintasuunnitelmaa on edistetty.

Edustajistovaalit käydään suhteellisena henkilökohtaisena listavaalina ja näin ollen edustajistossa on siis erilaisia listoja, eli edustajistoryhmiä. Jokainen ryhmä järjestäytyy keskenään ja valitsee keskuudestaan ryhmäpuheenjohtajan.

Edustajisto valitsee heti ensimmäisessä kokouksessaan (järjestäytymiskokouksessa) keskuudestaan edustajiston puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. He toimivat myös koko opiskelijakunnan puheenjohtajana sekä varapuheenjohtajana. Edustajiston puheenjohtajiston valmistelee edustajiston kokoukset yhdessä hallituksen puheenjohtajan ja opiskelijakunnan toiminnanjohtajan kanssa. Edustajiston sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.

Järjestäytymiskokouksessa tehdään muitakin tärkeitä henkilövalintoja: valitaan seuraavan vuoden hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet, sekä opiskelijaedustajat esimerkiksi keskusvaalilautakuntaan.

Opiskelijakunnan hallitukseen voi asettua ehdolle kuka tahansa Turun AMK:n opiskelija. Opiskelijakunnan hallituksessa ja edustajistossa ei voi toimia samanaikaisesti, joten jos edustajiston jäsen tulee valituksi hallitukseen, pitää hänen jättäytyä pois edustajistosta.

Ryhmäpuheenjohtajan tehtävä on edistää tiedonkulkua edustajiston puheenjohtajiston ja oman ryhmänsä välillä. Ryhmäpuheenjohtaja voi myös johtaa ryhmänsä toimintaa järjestämällä ryhmätapaamisia, joissa päätettävistä asioista käydään keskustelua ryhmän kesken.

Kokousten lisäksi edustajisto työskentelee iltakouluissa, joissa päätettävistä asioista käydään linjakeskustelua koko edustajiston kesken. Iltakouluissa on myös tarkoitus pureutua tarkemmin päätettävien asioiden taustoihin.

Ehdolle asettuminen

Vaalilistat tulee perustaa 15.9.-28.9.

Ehdokasasettelu alkaa 30.9.2020 klo 09.00 ja päättyy 14.10.2020 kello 12.00.

Kuka tahansa opiskelijakunnan jäsen voi asettautua ehdolle TUOn edustajistovaaleissa. Lisäksi ehdokkaan nimen tulee olla jollakin vaalilistan perustamisasiakirjoista. Asettuakseen ehdolle ja saadakseen äänioikeuden vaaleissa, on opiskelijakunnan jäsenmaksun oltava maksettuna ehdokasasettelun päättyessä 14.10.2020 kello 12.00.

Vaaleista on säädetty TUOn johto- ja hallintosäännön luvussa 7.

Äänestäminen

Edustajistovaalien varsinainen äänestyspäivä on 4.11.2020. Tällöin vaalikelpoiset opiskelijat voivat äänestää uurnilla EduCityn, Linnankadun sekä Salon toimipisteissä. Tarkat äänestysajat ja toimipistekohtaiset paikat ilmoitetaan ehdokkaiden julkaisun yhteydessä.

Äänestysoikeus on kaikilla Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn jäsenmaksun maksaneilla opiskelijoilla. Jäsenmaksun tulee olla maksettuna 14.10.2020 kello 12.00 mennessä.

Varsinaisen vaalipäivän lisäksi järjestetään ennakkoäänestys sähköisenä äänestyksenä. Ennakkoäänestyksen ajankohta on 19.–28.10.2020. Kaikki äänioikeutetut saavat äänestysohjeet sähköpostiinsa. Jos olet äänioikeutettu, etkä saa äänestysohjeita sähköpostiisi, ole yhteydessä opiskelijakuntaan sähköpostitse: edustajistovaalit@opiskelijakunta.net

Ehdokkaalle

Ehdolle asettuaksesi sinun tulee liittyä olemassa olevalle listalle tai perustaa oma listasi sekä täyttää ehdokasilmoitus. Ehdokasilmoituksen sekä vaalilistan perustamiskirjan löydät tämän sivun lopusta ja tiedossamme olevat listat alempaa tältä sivulta.

Ehdokasilmoituksen voit toimittaa sähköisenä osoitteeseen edustajistovaalit@opiskelijakunta.net. Toimita myös selkeä kasvokuva sähköisesti osoitteeseen viestinta@opiskelijakunta.net 15.10. kello 16.00 mennessä.

Mikäli sinulla on kysyttävää koskien vaalien ehdolleasettumista, äänestämistä tai vaaleja ylipäätään, ole rohkeasti yhteydessä joko sähköpostitse osoitteeseen edustajistovaalit@opiskelijakunta.net tai tule käymään jäsenpalvelupisteellä!

Listat edustajistovaaleissa

Edustajistovaalit käydään TUOssa henkilökohtaisella suhteellisella listavaalilla. Ehdolle asettuvan täytyy siis kuulua jollekin listalle. TUOn edustajistossa on aikojen saatossa ollut niin koulutusalojen omia listoja kuin poliittisia ja sitoutumattomiakin listoja.

Tänne kerätään kaikki tiedossa olevat listat ja listojen asiamiehet.

Mikäli haluat perustaa oman listasi, voit tehdä sen materiaaleista löytyvällä vaalilistan perustamiskirjalla.

Lähetä myös perustamasi listan nimi, lista-asiamiehen nimi ja sähköpostiosoite sekä kahden lauseen mittainen esittely listasta osoitteeseen viestinta@opiskelijakunta.net nettisivuille lisättävää listaesittelyä varten.

Vaalilistojen perustaminen alkaa 15.9.2020 klo 09.00 ja päättyy 28.9.2020 klo 16.00, johon mennessä vaalilistojen sekä vaalirenkaiden perustamislomakkeet tulee olla allekirjoitettuina opiskelijakunnan toimistolla Turussa (Lemminkäisenkatu 30, B-siipi, katutaso). Asiakirjat voi palauttaa myös opiskelijakunnan jäsenpalvelupisteelle EduCityssä sen aukioloaikojen puitteissa sekä Linnankadun tai Salon pop-up jäsenpalvelupisteille.

Asiakirjat voi palauttaa myös sähköisesti osoitteeseen edustajistovaalit@opiskelijakunta.net. Perustetut vaalilistat sekä näiden yhteyshenkilöt julkaistaan TUOn verkkosivuilla viimeistään 30.9.2020 klo 09.00.

HUOM! Vaalilistaa perustaessa sinun ei tarvitse täyttää listalle ilmoittautuvien tietoja. Pyydämme vaaliliittojen perustajat käymään läpi listoille ilmoittautuneet ehdokkaat ehdokasasettelun päätyttyä. Tällöin vaalilistan perustaja käy läpi listalle ilmoittautuneet ja lisää heidät ehdokaslistalle järjestykseen. Tämän järjestyksen mukaan määräytyy ehdokkaiden ehdokasnumerot vaaleihin.

Vaalilistat syksyn 2019 edustajistovaaleissa

Tradenomivaikuttajat

Eläinoikeuslista

Sote

Rakennustekniikan taitajat (Vaalirengas: Taitajat)

#Ennen

Tekniikan taitajat (Vaalirengas: Taitajat)

Vaalirengas: Taitajat
Renkaaseen kuuluvat listat:
Rakennustekniikan taitajat
Tekniikan taitajat

Vaalien asiakirjat