Haku johtoryhmävastaavaksi 2023

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO hakee johtoryhmävastaavia vuodelle 2023.

Johtoryhmävastaavat ovat opiskelijaedustajia sektorien päättävissä pöydissä. Vastaavilta edellytetään läsnäoloa Turun ammattikorkeakoulussa sekä sitoutumista tehtävän hoitoon vuoden 2023 ajan.

Johtoryhmävastaavien tulee myös pitää säännöllisesti yhteyttä Opiskelijakunta TUOon. Vastaavat pääsevät päättämään sektorinsa asioista suoraan, kyse ei ole siis epäsuorasta vaikuttamistoiminnasta. Vastaavat saavat arvokasta kokemusta päätöksenteosta johtavassa asemassa ja pääsevät päättämään opintoihinsa liittyvistä kysymyksistä.

Opiskelijakunta TUO hakee johtoryhmävastaavia seuraavasti:

Tekniikka ja liiketoiminta –sektori:

 • Degree programme in International Business (1 paikka)
 • Degree programme in Information and Communications Technology (1 paikka)Liiketalous, Turku (1 paikka)
 • Liiketalous, Salo (1 paikka):
 • Myyntityö (1 paikka)
 • Liiketoiminnan logistiikka (1 paikka)
 • Tietojenkäsittely (1 paikka)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (1 paikka)
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka (1 paikka)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (1 paikka)
 • Konetekniikka (1 paikka)
 • Prosessi- ja materiaalitekniikka (1 paikka)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (1 paikka)
 • Tuotantotalous (1 paikka)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennusmestari (1 paikka)

Terveys ja hyvinvointi –sektori:

 • Hammasteknikko / Suuhygienisti (1 paikka)
 • Bioanalyytikko / Röntgenhoitaja (1 paikka)
 • Fysioterapeutti / Toimintaterapeutti (1 paikka)
 • Sosiaalikasvatus (1 paikka)
 • Terveydenhoitaja / Kätilö / Ensihoitaja (1 paikka)
 • Sairaanhoitaja, Turku & Salo (2 paikkaa)
 • Master School (1 paikka)

Taideakatemia:

 • Kuvataide (kuvataide 1 paikka, valokuva 1 paikka, animaatio 1 paikka): yhteensä 3 paikkaa
 • Media-ala (elokuva 1 paikka, journalismi 1 paikka, mainonnan suunnittelu 1 paikka, tuotanto ja projektihallinta 1 paikka): yhteensä 4 paikkaa
 • Esittävät taiteet (musiikki 1 paikka, tanssi 1 paikka, sirkus 1 paikka, teatteri 1 paikka): yhteensä 4 paikkaa

 

Haku aikaa on 22.11. klo 12:00 saakka. Hakijan tulee toimittaa avoin kirje hakuajan sisällä osoitteeseen toiminnanjohtaja@opiskelijakunta.net. Keskusvaalilautakunta tekee esityksen valittavista henkilöistä opiskelijakunta TUOn edustajiston syyskokoukseen.

Opiskelijakunta TUO korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Valinta tehdään edustajiston syyskokouksessa keskiviikkona 23.11.2022. Valituille tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti. Valittujen nimet julkaistaan opiskelijakunta TUOn nettisivuilla ja Messissä. Yhteystiedot luovutetaan tarvittaessa Turun ammattikorkeakoulun henkilöstölle.

More information:

Marko Grönlund
Excutive Director
marko.gronlund@opiskelijakunta.net