Haku opiskelijakunta TUOn keskusvaalilautakuntaan sekä talous- ja järjestötoimikuntaan 2023

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn keskusvaalilautakunta on avannut haun keskusvaalilautakuntaan sekä talous- ja järjestötoimikuntaan.

Keskusvaalilautakunta:

Keskusvaalilautakunta on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn edustajiston alainen toimielin.

Keskusvaalilautakunnan pääasialliset tehtävät ovat:

 • tehdä hakukuulutukset haettavista opiskelijaedustajista eri toimielimiin
 • esittää tulleiden hakemuksien perusteella opiskelijaedustajia edustajistolle
 • järjestää opiskelijakunnan edustajistovaalit

Keskusvaalilautakunnan toimikausi on kalenterivuosi. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, neljä (4) varsinaista jäsentä ja enintään kolme (3) varajäsentä. Keskusvaalilautakunta esittää edustajistolle valittavat hakemuksien perusteella.

Talous- ja järjestötoimikunta:

Talous- ja järjestötoimikunta on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn edustajiston alainen toimielin.

Talous- ja järjestötoimikunnan pääasialliset tehtävät ovat:

 • seurata ja valvoa opiskelijakunnan taloudellista tilaa ja sijoituksia
 • neuvoa ja opastaa opiskelijakunnan hallitusta, edustajistoa ja toiminnanjohtajaa taloudellisissa
  asioissa
 • tehdä opiskelijakunnan hallitukselle ja edustajistolle esityksiä ja aloitteita talouteen liittyvissä
  asioissa
 • antaa opiskelijakunnan hallitukselle ja edustajistolle lausunnot merkittävistä taloudellisista
  hankkeista, seuraavan tilikauden talousarvioesityksestä ja mahdollisesta lisätalousarviosta
 • valmistaa edustajistolle lausunto opiskelijakunnan taloudellisesta tilanteesta vähintään
  neljännesvuosittain.

Talous- ja järjestötoimikunnan toimikausi on kalenterivuosi. Talous- ja järjestötoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, kolmesta viiteen (3-5) varsinaista jäsentä. Keskusvaalilautakunta esittää edustajistolle valittavat hakemuksien perusteella.

Haku aikaa kaikkiin tehtäviin on 22.11. klo 12:00 saakka. Hakijan tulee toimittaa avoin kirje osoitteesen kvl@opiskelijakunta.net. Kerro hakemuksessa itsestäsi ja miksi haluaisit keskusvaalilautakunnan tai talous- ja järjestötoimikunnan jäseneksi. Hakemuksessa tulee käydä ilmi, mihin paikkaan haetaan. Halutessasi voit liittää hakemukseesi liitteitä, jotka koet hyödylliseksi valintaprosessissa.

Opiskelijakunta TUO korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Edustajisto tekee valinnat kokouksessaan keskiviikkona 23.11.2021. Valituille tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Lisätietoja molemmista tehtävistä:
Marko Grönlund
Excutive Director
marko.gronlund@opiskelijakunta.net