Haku Turun ammattikorkeakoulu Oy:n opiskelijaedustajaksi on auki

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn keskusvaalilautakunta on avannut haun Turun ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallituksen opiskelijaedustajaksi. Opiskelijaedustajan luottamustoimi kestää yhden vuoden eli edustajaa haetaan ajalle 1.6.2024 – 30.5.2025.

Ammattikorkeakoulun toimielimiä ovat hallitus ja toimitusjohtajana toimiva rehtori. Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi: 

  • päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
  • päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös 
  • huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä 
  • vastata ammattikorkeakoulun varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille 
  • hyväksyä ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot ammattikorkeakoulua koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa 
  • hyväksyä 42 §:n mukainen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus ammattikorkeakoulun puolesta 
  • valita rehtori ja erottaa rehtori 
  • hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset sekä päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta 
  • päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä. 

Hakuaikaa on 21.04. klo 23:59 saakka. Hakijan tulee olla tutkintoon johtavassa koulutuksessa Turun ammattikorkeakoulussa. Hakijan tulee toimittaa CV sekä avoin kirje osoitteeseen epj@opiskelijakunta.net. 

Tehtävään valitaan yksi henkilö ja valinta tehdään 22.04. kello 16.00 EduCity 1002 (Moriaberg) alkavassa edustajiston kevätkokouksessa. Vaaleista ja vaaleista tiedottamisesta kerrotaan tarkemmin johto- ja hallintosäännössä luvussa neljä. 

Lisätietoa tehtävästä antaa:
Marko Grönlund
Excutive Director
p. 045 670 6650