Haku Turun ammattikorkeakoulu Oy:n opiskelijaedustajaksi

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn keskusvaalilautakunta on avannut haun Turun ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallituksen opiskelijaedustajaksi. Opiskelijaedustajan luottamustoimi kestää 1,5 vuotta.

Ammattikorkeakoulun toimielimiä ovat hallitus ja toimitusjohtajana toimiva rehtori. Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi:

  • päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
  • päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös
  • huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä
  • vastata ammattikorkeakoulun varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille
  • hyväksyä ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot ammattikorkeakoulua koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa
  • hyväksyä 42 §:n mukainen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus ammattikorkeakoulun puolesta;
  • valita rehtori ja erottaa rehtori
  • hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset sekä päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta
  • päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä.

Haku aikaa on 9.11. klo 12:00 saakka. Hakijan tulee olla tutkintoon johtavassa koulutuksessa Turun ammattikorkeakoulussa. Hakijan tulee toimittaa CV sekä avoin kirje osoitteesen toiminnanjohtaja@opiskelijakunta.net.

Tehtävään valitaan yksi henkilö ja valinta tehdään 22.11 kello 16.00 EduCity 4071 alkavassa edustajiston syyskokouksessa.

Vaaleista ja vaaleista tiedottamisesta kerrotaan tarkemmin johto- ja hallintosäännössä luvussa neljä.

Lisätietoa tehtävästä antaa:
Marko Grönlund
Excutive Director
045 670 6650