Haku Ylioppilaiden terveydenhoitosäätion valtuuskunnan varaedustajaksi!

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn keskusvaalilautakunta on avannut haun Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskunnan varaedustajaksi. Opiskelijaedustajan luottamustoimi kestää kaksi vuotta, 2023-2024.

YTHS:n valtuuskuntaan kuuluu vähintään 24 ja enintään 30 jäsentä. Heidät valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry nimeää yhdeksän edustajaa, joista seitsemän se nimeää säätiön toimipiiriin kuuluvien ylioppilaskuntien esityksistä. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry nimeää yhdeksän edustajaa, joista seitsemän se nimeää ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien esityksistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen Kuntaliitto ry, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön henkilöstö, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry nimeävät kukin yhden edustajan valtuuskuntaan.

Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa esitellään mm. hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa esitellään talousarvio sekä toimintasuunnitelma, valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet, ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

Haku aikaa on 9.11. klo 12:00 saakka. Hakijan tulee olla tutkintoon johtavassa koulutuksessa Turun ammattikorkeakoulussa. Hakijan tulee toimittaa CV sekä avoin kirje osoitteesen toiminnanjohtaja@opiskelijakunta.net.

Tehtävään valitaan yksi henkilö ja valinta tehdään 22.11 kello 16.00 EduCity 4071 alkavassa edustajiston syyskokouksessa.

Vaaleista ja vaaleista tiedottamisesta kerrotaan tarkemmin johto- ja hallintosäännössä luvussa neljä.

Lisätietoa tehtävästä antaa:
Marko Grönlund
Excutive Director
045 670 6650