Kysely opiskelijoiden kokonaiskuormittavuudesta sekä palautumisesta

Opiskelijoiden kokonaiskuormitus ja siitä palautuminen on hyvin ajankohtainen aihe etäajan jälkeen. On tärkeää, että opiskelijoiden jaksamista seurataan ja estetään se ettei meidän tulevaisuuden osaajiamme polteta loppuun jo opintojensa aikana.

Jos opiskelet Turun ammattikorkeakoulussa, sinulla on mahdollisuus osallistua opinnäytetyönä tehtävään kyselyyn näistä teemoista. Avaa linkki  https://link.webropolsurveys.com/S/03590FE3DE989780 ja vastaa kyselyyn. Kysely vie noin 5-10 minuuttia.

Kysely on osa opinnäytetyötä ja vastaukset ovat täysin anonyymeja.

Kyselyn järjestäjä hakee kyselyyn osallistujien lisäksi vapaaehtoisia syvähaastatteluun. Jos haluat osallistua syvähaastatteluun, voit olla suoraan yhteydessä kyselyn tekijään osoitteesta roosa.mustonen@edu.turkuamk.fi.

Muistetaan oma jaksaminen ja tarpeellinen lepo, myös etä- ja hybridiopetuksen keskellä!