Kysely yhteisöllisyydestä ja opinnoissa kiinni pysymisestä

Sosionomiopiskelijoista koostuva projektiryhmä on laatinut kartoituskyselyn ”Yhdessä eteenpäin” -hankkeelle. Kysely on suunnattu Tekniikka ja liiketoiminta sekä Terveys ja hyvinvointi -sektoreiden 2020 ja 2021 aloittaneille opiskelijoille. Vastaamalla kyselyyn pääset vaikuttamaan mm. yhteisöllisyyttä ja opinnoissa kiinni pysymistä edistävän toiminnan kehittämiseen Turun AMK:ssa.

Linkki kyselyyn:

https://link.webropolsurveys.com/S/EB43D7850157F42D

”Yhdessä eteenpäin” on Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen hanke. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia edistämällä heidän kiinnittymistään korkeakouluyhteisöön ja omaan koulutusalaan.

Kyselyyn vastaaminen on anonyymia, ja se kestää noin 5–10 minuuttia. Jokainen vastaus on tärkeä. Kyselyn vastausaikaa on pidennetty ja voit vastata kyselyyn 8.5.2022 asti.