Lähde mukaan Nyytin MiehenTila-vertaisryhmiin

MiehenTila on korkeakouluissa opiskelevien nuorten miesten (18–29 v) mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen keskittyvä hanke. Hanke tarjoaa mahdollisuuden miesten väliseen matalan kynnyksen vertaistukeen, yksilöohjaukseen sekä omaehtoiseen työskentelyyn. Toimintaan voi osallistua maksutta, mistä päin Suomea tahansa.

Yksilöohjaus on tarkoitettu sinulle, joka vielä pohdit MiehenTila-vertaisryhmätoimintaan osallistumista ja sen soveltumista tarpeisiisi. Yksilöohjauksen tarkoituksena on käydä läpi elämäntilannettasi, tunteitasi ja ajatuksiasi sekä löytää keinoja niistä puhumiseen. Ohjauskertoja pidetään tarpeen mukaan 1–3 kpl, jonka jälkeen ohjattavan on mahdollista jatkaa ryhmätoiminnan parissa.

MiehenTila-vertaisryhmät on tarkoitettu korkeakouluissa opiskeleville 18–29-vuotiaille miehille, jotka ovat halukkaita jakamaan kokemuksia jaksamisesta sekä vahvistamaan omaa mielenhyvinvointiaan. Olet tervetullut ryhmään omana itsenäsi elämäntilanteesta riippumatta. Ryhmään osallistuminen ei edellytä diagnoosia, lähetettä, traumaa tai kriisiä – halu keskustella riittää.

 

Ilmoittautuminen ryhmiin on avoinna. Ilmoittautumaan pääset täältä! 

Vertaisryhmät: https://q.surveypal.com/Uusi-MiehenTila-vertaisryhmiin-ilmottautuminen/0

Yksilöohjaus: https://q.surveypal.com/Yksiloohjauksen-ilmoittautumislomake/0 

Lisätietoa molemmista osoitteesta www.miehentila.fi

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä valtakunnallinen ja yleishyödyllinen yhdistys. Opiskelijakunta TUO haluaa tuoda opiskelijoiden tietoisuuteen varsinkin maksuttomia ja opiskelijoille suunnattuja palveluja. Nyyti ja TUO tekevät yhteistyötä opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi.