VAALIKUULUTUS EDUSTAJISTOVAALEISTA

Edustajistovaalit 2022

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO järjestää edustajistovaalit keskiviikkona 9.11.2022. Varsinaisen vaalipäivän lisäksi järjestetään ennakkoäänestys sähköisenä äänestyksenä. Ennakkoäänestyksen ajankohta on 31.10.2022 alkaen klo 00.00 ja päättyy 6.11.2022 klo 23:59.

Vaaleissa valitaan kaksikymmentäyksi (21) jäsentä ja enintään viisitoista (15) varajäsentä opiskelijakunta TUOn edustajistoon. Varsinainen äänestyspäivä on keskiviikko 9.11.2022, alustavat äänestyspisteet ovat Turun ammattikorkeakoululla EduCityn, Lemminkäisenkadun, ICT-Cityn, Linnankadun sekä Salon toimipisteissä. Varsinaisen vaalipäivän tarkat äänestysajat ja toimipistekohtaiset paikat ilmoitetaan ehdokkaiden julkaisun yhteydessä.

Vaalikelpoisia ovat kaikki Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn jäsenmaksun maksaneet jäsenet, joiden ehdokasilmoitus on lähetetty viimeistään 16.10.2022 kello 23.59 ja jäsenmaksu on maksettu viimeistään 24.10.2022 klo 16.00 mennessä.

Äänestysoikeus on kaikilla Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn jäsenmaksun maksaneilla. Jäsenmaksun tulee olla maksettuna 24.10.2022 klo 16.00 mennessä.

Ehdokasilmoittautuminen sekä vaalilistan ja mahdollisen vaalirenkaan perustaminen tapahtuvat lomakkeilla, joita saa opiskelijakunnan kaikilta pisteiltä sekä internetsivuilta. Opiskelijakunnan johto- ja hallintosääntö on luettavissa opiskelijakunnan internetsivuilla.

Ehdolle asettuminen ja vaalilistojen perustaminen alkaa maanantaina 3.10.2022 klo 00:00 ja päättyy sunnuntaina 16.10.2022 klo 23:59, johon mennessä asiakirjojen (vaalilistojen, vaalirenkaiden ja ehdolle asettumisen lomakkeet) tulee olla palautettuna opiskelijakunnan toimistolle Turussa (Joukahaisenkatu 7, EduCity – Service Centre). Asiakirjat voi palauttaa myös opiskelijakunnan aukioloaikojen puitteissa Linnankadun ja Salon pop-up jäsenpalvelupisteille tai sähköisesti osoitteeseen edustajistovaalit@opiskelijakunta.net.

Ehdokaslistan voi perustaa kuka tahansa opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen. Perustettavat vaalilistat ja näiden yhteyshenkilöt julkaistaan TUOn kotisivulla sitä mukaa kun opiskelijakunta saa ilmoituksen listan perustamisesta. Ilmoitukset toimitetaan edustajistovaalit@opiskelijakunta.net. Lopulliset perustetut vaalilistat, ehdokkaat sekä näiden yhteyshenkilöt julkaistaan TUOn verkkosivuilla 19.10.2022 klo 12.00.

Mahdolliset oikaisuvaatimukset tulee toimittaa kirjallisesti edustajistovaalit@opiskelijakunta.net 26.10.2022 klo 12:00 mennessä.

2023 edustajiston ensimmäinen iltakoulu on Maanantaina 28.11.2022 klo 16.00–21:30, tilassa EduCity 4071
2023 edustajiston järjestäytymiskokous on Maanantaina 5.12.2022 klo 16.00–21.30, tilassa EduCity 4071

Molemmissa tilaisuuksissa on tarjolla virvokkeita sekä pientä purtavaa.

Vaalimainonta tulee toteuttaa johto- ja hallintosäännöstä löytyvän vaaliohjesäännön mukaisesti.

Turussa, 23.9.2022

Jasmin Nuurtila
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja