Vaalikuulutus: Edustajistovaalit 2023

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO järjestää edustajistovaalit keskiviikkona 8.11.2023. Varsinaisen vaalipäivän lisäksi järjestetään ennakkoäänestys sähköisenä äänestyksenä. Ennakkoäänestyksen ajankohta on 30.10.2023 alkaen klo 00.00 ja päättyy 5.11.2023 klo 23:59.

Vaaleissa valitaan kaksikymmentäyksi (21) jäsentä ja enintään viisitoista (15) varajäsentä opiskelijakunta TUOn edustajistoon. Varsinainen äänestyspäivä on keskiviikko 8.11.2023, alustavat äänestyspisteet ovat Turun ammattikorkeakoululla EduCityn, Lemminkäisenkadun, ICT-Cityn, Linnankadun sekä Salon toimipisteissä. Varsinaisen vaalipäivän tarkat äänestysajat ja toimipistekohtaiset paikat ilmoitetaan ehdokkaiden julkaisun yhteydessä.

Vaalikelpoisia ovat kaikki Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn jäsenmaksun maksaneet jäsenet, joiden jäsenmaksu on maksettu sekä HAKA-tunnistautuminen on suoritettu viimeistään 16.10.2023 klo 12.00 mennessä.

Äänestysoikeus on kaikilla Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn jäsenmaksun maksaneilla. Jäsenmaksun tulee olla maksettuna 24.10.2023 klo 12.00 mennessä.

Ehdokasilmoittautuminen sekä vaalilistan ja mahdollisen vaalirenkaan perustaminen tapahtuvat lomakkeilla, joita saa opiskelijakunnan kaikilta pisteiltä sekä internetsivuilta. Opiskelijakunnan johto- ja hallintosääntö on luettavissa opiskelijakunnan internetsivuilla.

Ehdolle asettuminen ja vaalilistojen perustaminen alkaa maanantaina 2.10.2023 klo 12:00 ja päättyy sunnuntaina 16.10.2023 klo 12:00, johon mennessä asiakirjojen (vaalilistojen, vaalirenkaiden ja ehdolle asettumisen lomakkeet) tulee olla palautettuna opiskelijakunnan toimistolle Turussa (Joukahaisenkatu 7, EduCity – TUO Lounge). Asiakirjat voi palauttaa myös opiskelijakunnan aukioloaikojen puitteissa Linnankadun ja Salon pop-up jäsenpalvelupisteille tai sähköisesti osoitteeseen edustajistovaalit@opiskelijakunta.net.

Ehdokaslistan voi perustaa kuka tahansa opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen. Perustettavat vaalilistat ja näiden yhteyshenkilöt julkaistaan TUOn kotisivulla sitä mukaa kun opiskelijakunta saa ilmoituksen listan perustamisesta. Ilmoitukset toimitetaan edustajistovaalit@opiskelijakunta.net . Lopulliset perustetut vaalilistat, ehdokkaat sekä näiden yhteyshenkilöt julkaistaan TUOn verkkosivuilla 25.10.2023 klo 12.00.

Mahdolliset oikaisuvaatimukset tulee toimittaa kirjallisesti edustajistovaalit@opiskelijakunta.net 24.10.2023 klo 12:00 mennessä.

2023 edustajiston ensimmäinen iltakoulu on maanantaina 20.11.2023 klo 17.00–21:30, tilassa EduCity 4071

2023 edustajiston järjestäytymiskokous on maanantaina 5.12.2023 klo 17.00–21.30, tilassa EduCity 4071

Molemmissa tilaisuuksissa on tarjolla virvokkeita sekä pientä purtavaa.

Vaalimainonta tulee toteuttaa johto- ja hallintosäännöstä löytyvän vaaliohjesäännön mukaisesti.

Turussa, 21.9.2023
Toni Saari
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja