YTHS:n heikko tila ajaa opiskelijat tuplamaksajiksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueella

Varsinais-Suomen aluevaltuusto tulee vielä tämän vuoden aikana päättämään korkeakouluopiskelijoille tärkeästä asiasta, hyvinvointialueen terveydenhuollon asiakasmaksuista. Keskiviikkona 26.10. aluevaltuuston kokouksessa asiakasmaksut palautettiin päätöksenteosta takaisin valmisteluun. Aluevaltuuston kokouksessa olleessa esityksessä maksuvapautus asiakasmaksuista ei koskettanut korkeakouluopiskelijoita.

Olemme hyvin huolissamme esityksestä, jossa korkeakouluopiskelijat eivät kuulu hyvinvointialueen järjestämien palveluiden asiakasmaksujen maksuvapautusten piiriin. Maksuvapauden poistamista turkulaisilta korkeakouluopiskelijoilta perustellaan opiskelijoiden omalla terveydenhuollolla. Korkeakouluopiskelijoille terveyspalveluita tarjoava Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, YTHS, on kuitenkin ollut jo jonkin aikaa pahoin ruuhkautunut. Jonotusajat hoitoon ovat pitkiä ja oikea-aikaista palvelua on lähes mahdotonta saada. Näin ollen opiskelijat hakeutuvat yhä useammin hoitoon julkisiin terveydenhuollon palveluihin. Toisaalta YTHS:n korkeakouluopiskelijoille tarjoamat lakisääteiset palvelut kattavat ainoastaan perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut, joihin eivät lukeudu opiskelijoidenkin tarvitsemat erikoissairaanhoito tai erikoislääkärin palvelut.

Esitetyssä mallissa opiskelijat joutuvat tuplamaksajan rooliin, jos korkeakouluopiskelijan terveydenhuollon maksun lisäksi opiskelijat joutuvat terveyspalveluita saadakseen maksamaan myös hyvinvointialueelta saatavista palveluista asiakasmaksuja. Inflaatio kurittaa jo opiskelijoiden ostovoimaa, korkojen nousu uhkaa velallisia opiskelijoita ja opintotuen taso on täysin riittämätön, jonka vuoksi opiskelijat ovat jo valmiiksi vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Näiden lisäksi kansaneläkeindeksin mukaiset korotukset tehdään opintotukeen vasta vuoden 2023 elokuussa, toisin kuin muihin Kelan etuuksiin. Esitys asettaa heikossa taloudellisessa asemassa olevat opiskelijat hyvin vaikeaan tilanteeseen. Toisaalta tiedostamme myös, että hyvinvointialueen mahdollisista taloudellisista haasteista johtuva velanotto ja mahdolliset veronkorotukset koituvat myös tulevaisuudessa nykyopiskelijoiden maksettavaksi.

Maksupalvelulain perusteella toki kuka tahansa voi tulojensa perusteella hakea maksuvapautusta ja iso osa korkeakouluopiskelijoista kuuluukin köyhyysrajan alapuolella elävien joukkoon. Turun yliopiston ylioppilaskunnan ja Åbo Akademis Studentkårin sekä kolmen muun ylioppilaskunnan teettämässä toimeentuloselvityksessä kysyttiin opiskelijoiden bruttovuosituloista, ja vastaajat arvioivat vuositulonsa olevan keskiarvolta 11 395 euroa ja vastausten mediaani oli 9500 euroa. Aluevaltuuston on perusteltua pohtia, kuinka järkevää on kuormittaa hyvinvointialueen järjestelmää korkeakouluopiskelijoiden maksuvapautushakemuksilla.

Jaamme ajatuksen, että tarvitsemme tulevaisuuden työelämään työ- ja toimintakykyisiä kansalaisia. Haluamme olla hyvinvoivina valmistuvia opiskelijoita, jotka ovat päässeet opiskeluaikanaan tarvitsemaansa hoitoon käytettävissä olevilla hyvin rajallisilla resursseilla. Toivommekin, että aluevaltuusto harkitsee uudelleen korkeakouluopiskelijoiden vapauttamista asiakasmaksuista tulevassa kokouksessaan, jossa asiakasmaksuista päätetään.

More information:

Matias Sillanmäki, hallituksen puheenjohtaja – Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO

matias.sillanmaki@opiskelijakunta.net / 045 670 6650

Veera Granroth, hallituksen puheenjohtaja – Åbo Akademis Studentkår ÅAS

so@studentkaren.fi / 050 401 3524

Camilla Saarinen, hallituksen puheenjohtaja – Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY

tyy-pj@utu.fi / 045 3205 125