Häirintäyhdyshenkilöt


Häirintä on toimintaa, jonka häiritty kokee jollakin tavalla epämiellyttäväksi. Se voi olla yhteydessä häirityn etnisyyteen, seksuaalisuuteen, varallisuuteen, uskontoon, fyysisiin ominaisuuksiin tai sukupuoleen. Häirinnän piiriin luetaan myös korkeakoulukiusaaminen ja syrjintä.


Arttu Mört Edustajiston puheenjohtaja
Sandra Dyster Hallituksen jäsen

Jokaisella opiskelijalla on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun ja fyysiseen sekä psyykkiseen koskemattomuuteen korkeakoulussa. Yhdenvertaisuuslain nojalla opiskelijoita ei saa erotella toisistaan heidän ominaisuuksiinsa perustuen. Sukupuolten välisestä tasa-arvosta säätävän lain tulee puolestaan taata sukupuolten välinen tasa-arvo myös opiskeluissa. Sukupuolten moninaisuus tulee tunnistaa ja tunnustaa korkeakouluyhteisössä.

Voit ottaa TUOn häirintäyhdyshenkilöön yhteyttä, mikäli tarvitset puolueettoman kuulijan huolillesi. Häirintäyhdyshenkilöt antavat myös tukea häirintä- tai yhdenvertaisuusasioiden eteenpäin viemiseen.  Ainoan poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa opiskelijaan itseensä tai muuhun korkeakouluyhteisöön kohdistuu väkivallan uhka. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia eikä niistä tehdä muistiinpanoja.

Voit ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin suoraan tai tällä lomakkeella.