Hakukuulutus: Opintoasiain- ja tutkintolautakuntaan

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn keskusvaalilautakunta on avannut opiskelijaedustajahaun Turun ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakuntaan sekä tutkintolautakuntaan.

Keskusvaalilautakunta hakee yhtä (1) varsinaista jäsentä ja yhtä (1) varajäsentä Turun ammattikorkeakoulun opintoasianlautakuntaan sekä  yhtä (1) varsinaista jäsentä ja yhtä (1) varajäsentä tutkintolautakuntaan vuosille 2024–2026.

Opintoasianlautakunta

Opintoasiainlautakunnan tehtävänä on käsitellä opiskelijavalinnoista ja opiskelijaksi ottamispäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset sekä oikaisuvaatimukset opinto-oikeuden menettämistä koskeviin päätöksiin, jotka on tehty ammattikorkeakoululain perusteella. Lisäksi lautakunta antaa toimintasuosituksia opintojen aikana tapahtuvaan soveltuvuuden arviointiin ja kurinpitoon liittyvistä asioista.

Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta on ammattikorkeakoululaissa (932/2014 vp, 19 §) määritelty elin, joka käsittelee opintoihin ja tutkintoihin liittyviä oikaisupyyntöjä. Tutkintolautakunnassa pääseekin siis vaikuttamaan siihen, miten ongelmatilanteita ratkaistaan, ja tuleeko opiskelija riittävästi kuulluksi häntä koskevissa asioissa.

Tutkintolautakunnan jäsenyys on vastuullinen ja luottamuksellinen toimi. Tietoja oikaisupyynnöistä ja käsiteltävistä asioista ei luonnollisesti saa kertoa lautakunnan ulkopuolelle. Samalla tutkintolautakunnan jäsenenä pääsee kuitenkin aidosti vaikuttamaan opinto- ja tutkintoasioihin Turun ammattikorkeakoulussa ja tuomaan opiskelijanäkökulmaa kiistatilanteisiin. Se antaa hyvää kokemusta päätöksenteosta ja ongelmatilanteiden ratkaisusta. Kyseessä on siis vastuullinen mutta antoista tehtävä!

Haku

Turun ammattikorkeakoulun tutkinto- ja opintoasiainlautakuntien opiskelijaedustajan paikkoja voivat hakea kaikki Turun ammattikorkeakoulun vaalikelpoiset opiskelijat. Mikäli opiskelijaedustajan vaalikelpoisuus päättyy toimielimen toimikauden aikana, tulee hänen erota luottamustoimestaan. Molempien lautakuntien toimikausi kestää 31.12.2026 asti. Lautakuntien jäsenet koulutetaan tehtäväänsä valinnan jälkeen. Molempien lautakuntien kokouksista maksetaan jäsenille palkkio.

Tehtäviin voi hakea 30.10.2023 kello 16.00 asti lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen: toiminnanjohtaja@opiskelijakunta.net. Hakemuksessa tulee käydä ilmi, mihin paikkaan haetaan.

Opiskelijakunta TUO korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Opiskelijakunta TUOn edustajisto tekee valinnan molemmista lautakuntien edustuksista syyskokouksessaan 30.10.2023. Valituille tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti. Valittujen nimet julkaistaan opiskelijakunta TUOn nettisivuilla. Yhteystiedot luovutetaan tarvittaessa Turun ammattikorkeakoulun henkilöstölle.

Lisätietoja:

Marko Grönlund
Opiskelijakunta TUOn toiminnanjohtaja
marko.gronlund@opiskelijakunta.net