Hallitus valitaan järjestäytymiskokouksessa! Tietoa hallitustehtävistä

Hallitus jakautuu erilaiseen sektoreihin ja hallitus määrittää tehtävänsä omassa järjestäytymiskokouksessaan vuoden loppupuolella. Hallituksen jäsenen voi toimia useammassakin sektorissa saman aikaisesti.

Johto:
Johtosektoriin kuuluvat Puheenjohtaja (edustajiston puheenjohtaja), varapuheenjohtaja (edustajiston varapuheenjohtaja), hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja sekä Toiminnanjohtaja.

Johtosektorin toimintaa on yleiskuvan sekä viikoittaisen toiminnan pyörittäminen sekä hallituksen ohjaaminen päätettyjen linjojen mukaan. Johtosektorin hahmot ovat toiminnan kasvot ja edustavat opiskelijakuntaa jopa ihan valtakunnallisesti yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tarpeen vaatien mediassa.

Edunvalvonta:

Edunvalvonta yleensä jakautuu kahteen osa-alueeseen, koulutuspolitiikkaan ja sosiaalipolitiikkaan.

Koulutuspolitiikka nimensä mukaisesti keskittyy koulun ja koulutuksen sisältöihin. Koulutuspolitiikan työnkuvaan kuuluu esimerkiksi koulun erilaisiin ryhmiin osallistuminen ja näissä opiskelijan näkökulman nostaminen.

Sosiaalipoliittinen vastaava keskittyy esimerkiksi opiskelijoiden sosiaalietuuksiin ja terveyspalveluihin. Myös sosiaalipoliittisella vastaavalla on erilaisia työryhmiä, joissa tärkein tehtävä on nostaa opiskelijoiden näkökulmaa esiin.

Sekä sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava osallistuvat opiskelijakunnan edunvalvonnan toimintaan, joihin kuuluu yhteiset palaverit ja esimerkiksi opiskelijoiden mielenterveyspäivän järjestämiseen. Seuraavana vuonna edunvalvonta sektori vastaa presidentinvaalien ja EU-vaalien osalta tietoisuuden lisäämisestä ja äänestysaktiivisuuden vahvistamisesta sekä nostaa opiskelijakunnan kannalta tärkeitä asioita esiin. Kannanottaminen ja mielipidekirjoituksien kirjoittaminen on myös tärkeässä osassa työtä. Näissä kaikissa asioissa tukee hallituslaisia opiskelijakunnan vaikuttamisen asiantuntija.

Vuoden 2024 pääpaino on edunvalvonnallisen viestinnän puolella. Lähtemällä mukaan edunvalvonta sektoriin pääset siis kehittämään varsinkin tapaamme viestiä siitä, mitä teemme arjessamme edunvalvonnan osalta. Sinulla ei tarvitse olla taustaa aiemmasta vaikuttamistoiminnasta, into kehittyä vaikuttajaksi riittää.

Viestintä:

Opiskelijakunnan toiminnasta ei saa tietoa, jos siitä ei kerrota ja viestitä. Viestinnän tärkein tehtävä onkin nostaa esiin opiskelijakunnan toimintaa ja markkinoida opiskelijakunnalle tärkeitä asioita.

Viestintäsektori ei tee viestintää yksin, vaan viestintä on koko yhteisön tehtävä. Viestinnässä auttaa myös opiskelijakunnan asiantuntijat. Opiskelijakunnalla on omat prosessinsa ja tapansa tehdä viestintää suunnitelmallisesti, joten tyhjästä ei tarvitse lähteä viestintää tekemään.

Viestintätaustaa ei tarvitse olla. Pelkkä kiinnostus kehittyä viestinnässä vie sinut tässä tehtävässä pitkälle. Nykyisessä työelämässä viestinnän osaaminen on olennaisessa osassa ja viestinnän taidoilla pystyy erottumaan hyvin edukseen. Joten lähde kehittymään viestinnän osaajaksi, olit sitten konkari tai keltanokka viestinnän asioissa.

Tapahtumat:
TUO järjestää vuosittain yli kymmenen tapahtumaa, joiden suunnittelu, budjetointi ja järjestäminen ovat kokonaisuudessaan tapahtumasektorin vastuulla.

Tällä hetkellä tapahtumasektorilla toimii kaksi hallituksen jäsentä sekä yksi asiantuntija.

Tärkeintä tapahtumasektorilla on toimiva yhteistyö niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

Työtehtävät pyritään jakamaan tasaisesti toimijoiden välillä, eikä kaveria jätetä pulaan!

Aiempi tapahtumien järjestäminen auttaa tässä tehtävässä, mutta pelkkä kiinnostus tapahtumien tekoon riittää.

Kiinnostuitko jostain paikasta? 

Jos joku paikka herätti kiinnostuksesi voit kysyä lisää hallituksen puheenjohtajalta Elias Karjalaiselta: elias.karjalainen@opiskelijakunta.net; 0456705011.

Voit myös laittaa viestiä nykyisille toimijoille, heidän sektorinsa ja yhteystiedot löydätte täältä.