Mikä on järjestäytymiskokous?

Edustajiston 2024 järjestäytymiskokous pidetään maanantaina 27.11. kello 17:00, tilassa EDU_1002 Moriaberg.

Mikä ihmeen järjestäytymiskokous? Ja mitä siellä päätetään?
Järjestäytymiskokouksessa valitaan ensisijaisesti henkilöt vuoden 2024 luottamustehtäviin, kuten edustajiston puheenjohtajistoon, hallituksen puheenjohtajistoon ja hallitukseen. Puheenjohtajisto koostuu puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

Tämän lisäksi kokouksessa valitaan vuoden 2024 opiskelijakunnan alaiset työryhmät ja valitaan viralliset ilmoituskanavat opiskelijakunnalle.

Ketä tänne voi osallistua?

Edustajiston järjestäytymiskokoukseen ja kaikkiin edustajiston kokouksiin ovat tervetulleita kaikki opiskelijakunnan jäsenet. Päätöstilanteissa edustajiston varsinaisilla jäsenillä on äänivalta.

Mitä tekee edustajiston puheenjohtajisto?

Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on kutsua koolle ja johtaa edustajiston kokouksia sekä iltakouluja. Heidän työhönsä kuuluu myös tukea ja kehittää edustajiston toimintaa.

He osallistuvat myös hallituksen kokouksiin ja vaikuttamistyöhön. Vaikuttamistyötä on esimerkiksi edustaminen eri tilaisuuksissa, sekä kannanottaminen opiskelijakunnan nimissä yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Edustajiston puheenjohtaja toimii opiskelijakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtaja
opiskelijakunnan varapuheenjohtajana. He voivat jakaa tehtävät haluamallaan tavalla.

Edustajiston puheenjohtajiston tulee olla varsinaisia edustajiston jäseniä.

Mitä tekee hallituksen puheenjohtajisto?

Hallituksen puheenjohtajiston tärkein tehtävä on johtaa hallituksen toimintaa. Hallituksen toimintaa ohjaa esimerkiksi edustajiston hyväksymät toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toimintasuunnitelma linjaa, mitä hallituksen tulee saada tehtyä vuoden aikana ja talousarvio kertoo budjetin, jonka mukaan rahaa käytetään. Hallituksen puheenjohtajiston tehtävänä on vastata suunnitelmien toteutumisesta ja toimia hallituksen esihenkilöinä. Hallituksen puheenjohtajisto osallistuu aktiivisesti hallituksen työskentelyyn ja heillä voi olla omia vastuualueitaan hallituksessa.

Hallituksen puheenjohtajiston tehtäviin kuuluu hallitukseen verrattuna enemmän edustamista, jota toteutetaan yhdessä opiskelijakunnan puheenjohtajan kanssa. Hallituksen puheenjohtaja tapaa esimerkiksi säännöllisesti Turun ammattikorkeakoulun rehtoreita.

Hallituksen puheenjohtajisto ottaa opiskelijakunnan nimissä kantaa erilaisiin asioihin ja he vastaavat opiskelijakunnan linjasta erilaisiin asioihin, kuten kannanottoihin ja mielipidekirjoituksiin.

Hallituksen puheenjohtajisto voi jakaa tehtävät parhaaksi näkemällään tavallaan.

Mitä tekee hallitus?

Hallitus vastaa yhdessä puheenjohtajistonsa kanssa opiskelijakunnan operatiivisesta toiminnasta eli käytännön toteutuksesta. Tämä toteutuu niin, että hallitus valintansa jälkeen järjestäytyy ja hallituksen jäsenille tulee erilaiset vastuualueet. Vastuualueensa lisäksi hallituksen jäsenen velvollisuus on auttaa muuta hallitusta ja toimihenkilöitä opiskelijakunnan muissa asioissa.

Hallituksen jäsenen tulee osallistua hallituksen toiminnan lisäksi myös vastuualueensa työryhmiin. Hallituksen jäsenen tulee raportoida toiminnastaan vastuualueellansa hallitukselle ja toimihenkilöille.

Hallitus vastaa opiskelijakunnan operatiivisesta toiminnasta ja ottaa kantaa opiskelijakunnan
puolesta. Hallitus myös tekee päätökset uusista yhteistyökumppaneista ja sopimuksista. Hallitus tekee päätökset yhdessä.

Mitä vastuualueita hallituksen jäsenellä sitten voi olla?

Vastuualueita voi olla esimerkiksi:

  • Edunvalvonta
  • Tuutorointi
  • Viestintä
  • Tapahtumat
  • Johto

Ketä voi hakea hallitukseen?

Hallitukseen voi hakea kuka vain! Sinun ei tarvitse olla esimerkiksi TUOn edustajistossa tai toiminnassa muutoin mukana.

Myöskään aikaisempaa osaamista ei edellytetä. Pääasia, että sinulla on kiinnostusta ja intoa hallitustoimintaa ja opiskelijakunnan asioita kohtaan.

Heräsikö kiinnostus?

Jos hallituksen toiminta herätti kiinnostusta, voit kysyä lisätietoja vastuualueista tai tehtävistä yleisesti nykyiseltä hallituksen puheenjohtajalta Elias Karjalaiselta (elias.karjalainen@opiskelijakunta.net; 0456705011).