Edustajiston järjestäytymiskokous 23.11.2021

Uutiset

Uuden, vuoden 2022, edustajiston järjestäytymiskokous pidetään tiistaina 23.11.2021 ICT:n audiotorio Omegassa klo 17. Tilaisuus aloitetaan noin 16:45 kokoustarjoiluilla.

Kaikki TUOn jäsenet ovat aina lämpimästi tervetulleita seuraamaan edustajiston kokouksia.

Kokouksessa päätetään muun muassa:

  • TUOn edustajiston puheenjohtajisto
  • Hallituksen kokoonpano vuodelle 2022
  • Keskusvaalilautakunnan ja taloustoimikunnan kokoonpano vuodelle 2022
  • Tapa, jolla edustajiston kokouksista ilmoitetaan julkisesti.

Mikä edustajisto?

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn 21-henkinen edustajisto käyttää opiskelijakunnan korkeinta valtaa eli tekee opiskelijakunnan talouteen ja tavoitteisiin liittyvät päätökset. Vuoden 2022 edustajisto valittiin vaaleilla 3.11.2021.