Edustajistovaalit 2020

Uutiset

Vaalikuulutus edustajistovaaleista!

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO järjestää edustajistovaalit keskiviikkona 4.11.2020. Varsinaisen vaalipäivän lisäksi järjestetään ennakkoäänestys sähköisenä äänestyksenä. Ennakkoäänestyksen ajankohta on 19.10.–28.10.2020.

Vaaleissa valitaan kaksikymmentäyksi (21) jäsentä ja enintään viisitoista (15) varajäsentä opiskelijakunta TUOn edustajistoon. Varsinainen äänestyspäivä on keskiviikko 4.11.2020 Turun ammattikorkeakoulun EduCityn, Linnankadun sekä Salon toimipisteissä. Varsinaisen vaalipäivän tarkat äänestysajat ja toimipistekohtaiset paikat ilmoitetaan ehdokkaiden julkaisun yhteydessä.

Vaalikelpoisia ovat kaikki Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn jäsenmaksun maksaneet jäsenet, joiden jäsenmaksu on maksettu viimeistään ehdokasasettelun päättyessä 14.10.2020 klo 12.00 mennessä.
Äänestysoikeus on kaikilla Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn jäsenmaksun maksaneilla. Jäsenmaksun tulee olla maksettuna 14.10.2020 klo 12.00 mennessä.

Ehdokasilmoittautuminen sekä vaalilistan ja mahdollisen vaalirenkaan perustaminen tapahtuvat lomakkeilla, joita saa opiskelijakunnan kaikilta jäsenpalvelupisteiltä ja internetsivuilta. Opiskelijakunnan johto- ja hallinto-ohjesääntö on luettavissa opiskelijakunnan internetsivuilla.

Vaalilistojen perustaminen alkaa tiistaina 15.9.2020 klo 9.00 ja päättyy maanantaina 28.9.2020 klo 16.00, johon mennessä vaalilistojen sekä vaalirenkaiden perustamislomakkeet tulee olla palautettuna opiskelijakunnan toimistolla Turussa (Lemminkäisenkatu 30, B-siipi, katutaso). Asiakirjat voi palauttaa myös opiskelijakunnan jäsenpalvelupisteelle EduCityssä sen aukioloaikojen puitteissa sekä Linnankadun tai Salon pop-up jäsenpalvelupisteille. Asiakirjat voi palauttaa myös sähköisesti osoitteeseen edustajistovaalit@opiskelijakunta.net. Perustetut vaalilistat sekä näiden yhteyshenkilöt julkaistaan TUOn verkkosivuilla 30.9.2020 klo 9.00.

Ehdokasasettelu alkaa keskiviikkona 30.9.2020 kello 9.00 ja päättyy keskiviikkona 14.10.2020 kello 12.00, johon mennessä kaikkien asiakirjojen tulee olla opiskelijakunnan toimistolla Turussa (Lemminkäisenkatu 30, B-siipi, katutaso). Asiakirjat voi palauttaa myös opiskelijakunnan jäsenpalvelupisteelle EduCityssä sen aukioloaikojen puitteissa sekä Linnankadun tai Salon pop-up –jäsenpalvelupisteille. Asiakirjat voi palauttaa myös sähköisesti osoitteeseen edustajistovaalit@opiskelijakunta.net. Ehdokaslistat vaaleihin julkaistaan 16.10.2020 klo 12.00.

Vaalimainonta tulee toteuttaa johto- ja hallintosäännöstä löytyvän vaaliohjesäännön mukaisesti.

Turussa, 14.9.2020

Mikke Kuula
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja