Hae edustajaksi Turun ylioppilaskyläsäätiön hallitukseen tai valtuustoon

Uutiset

Turun Ylioppilaskyläsäätiö rakentaa, perusparantaa, vuokraa ja ylläpitää opiskelija- ja nuorisoasuntoja peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevia ja ns. työssäkäyvää nuorisoa varten. Säätiö on TYYn vuonna 1966 perustama. Säätiön ylimpinä hallintoeliminä ovat valtuuskunta ja hallitus.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn keskusvaalilautakunta avaa haun opiskelijaedustajien nimeämiseksi Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimielimiin. Haku päättyy 28.10. kello 16.00.

Opiskelijaedustajien paikkaa voivat hakea kaikki Turun ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Mikäli opiskelijaedustajan päätoiminen opiskelu päättyy toimielimen toimikauden aikana, tulee hänen erota luottamustoimestaan.

Nyt haettavana ovat seuraavat opiskelijaedustajan paikat:
1) Turun ylioppilaskyläsäätiö: hallituksen jäsen kaudelle 1.1.2019-31.12.2021
2) Turun ylioppilaskyläsäätiö: valtuuskunnan jäsen kaudelle 1.1.2019-31.12.2021

Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kvl@opiskelijakunta.net 28.10.2018 kello 16.00 mennessä. Hakemuksessa tulee käydä ilmi, mihin paikkaan haetaan.

Opiskelijakunta TUO korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Opiskelijakunta TUOn keskusvaalilautakunta tekee TUOn edustajistolle esityksen valittavista opiskelijaedustajista ja edustajisto tekee varsinaisen päätöksen. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajisto tekee valinnat keskusvaalilautakunnan esityksestä. Valinta tehdään edustajiston syyskokouksessa tiistaina 13.11.2018. Valituille tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti. Valittujen nimet julkaistaan opiskelijakunta TUOn nettisivuilla ja Messissä. Yhteystiedot luovutetaan tarvittaessa Turun ammattikorkeakoulun henkilöstölle.

Lisätietoja:
Heidi Kaarnikko
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
heidi.kaarnikko@edu.turkuamk.fi