Hae jäseneksi Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan taloustoimikuntaan

Uutiset

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO nimeää puheenjohtajan sekä kolmesta viiteen (3-5) jäsentä opiskelijakunnan taloustoimikuntaan. Haku päättyy 28.10. kello 16.00. Taloustoimikunnan jäsenten toimikausi on 1.1.–31.12.2019.

Valittavan opiskelijan tulee olla läsnäolevana tutkinto-opiskelijana Turun ammattikorkeakoulussa.

Taloustoimikunnan pääasiallisena tehtävänä on:

  • seurata ja valvoa opiskelijakunnan taloudellista tilaa
  • neuvoa ja opastaa opiskelijakunnan hallitusta ja toiminnanjohtajaa taloudellisissa asioissa
  • tehdä opiskelijakunnan hallitukselle esityksiä ja aloitteita talouteen liittyvissä asioissa
  • antaa opiskelijakunnan hallitukselle lausuntoja merkittävistä taloudellisista hankkeista
  • antaa opiskelijakunnan hallitukselle lausunto seuraavan tilikauden talousarvioesityksestä
  • antaa opiskelijakunnan hallitukselle lausunto mahdollisesta lisätalousarviosta
  • valmistaa edustajistolle lausunto opiskelijakunnan taloudellisesta tilanteesta neljännesvuosittain

Tehtävään voi hakea 28.10.2018 kello 16.00 asti lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen: kvl@opiskelijakunta.net. Hakemuksessa tulee käydä ilmi, mihin paikkaan haetaan. Halutessasi voit liittää hakemukseesi liitteitä, jotka koet hyödylliseksi valintaprosessissa.

Valinta suoritetaan pelkästään hakemusten perusteella. Opiskelijakunta TUOn keskusvaalilautakunta tekee hakijoiden joukosta esityksen edustajistolle, joka tekee valinnan järjestäytymiskokouksessaan 21.11.2018. Valituille tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Opiskelijakunnan säännöt sekä johto- ja hallintosääntö löytyvät opiskelijakunnan nettisivuilta.

Lisätietoja

Heidi Kaarnikko
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
heidi.kaarnikko@edu.turkuamk.fi