Hae keskusvaalilautakuntaan tai taloustoimikuntaan vuodelle 2022

Uutiset

HAKUKUULUTUS  

 

Keskusvaalilautakunta 

 

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO hakee edustajia keskusvaalilautakuntaan vuodelle 2022. Haussa on puheenjohtajan tehtävä, neljän (4) varsinaisen jäsenen tehtävä ja kolmen (3) varajäsenen tehtävä. 

Keskusvaalilautakunta on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn edustajiston alainen toimielin. 

Keskusvaalilautakunnan pääasialliset tehtävät ovat: 

  • tehdä hakukuulutukset haettavista opiskelijaedustajista eri toimielimiin 
  • esittää tulleiden hakemuksien perusteella opiskelijaedustajia edustajistolle 
  • järjestää opiskelijakunnan edustajistovaalit 

Tehtäviin voi etukäteen hakea 19.11.2021 kello 12.00 asti täyttämällä hakulomakkeen täällä. Voit myös tulla paikalle edustajiston järjestäytymiskokoukseen 23.11.2021 ja ilmoittaa täällä kiinnostuksen tehtäviin. 

Opiskelijakunta TUO korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. 

Edustajisto tekee valinnat järjestäytymiskokouksessaan tiistaina 23.11.2021. Valituille tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti. 

 

Taloustoimikunta 

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO hakee edustajia taloustoimikuntaan vuodelle 2022. Haussa on puheenjohtajan tehtävä ja kolmesta viiten (3-5) jäsentä. 

Taloustoimikunta on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn edustajiston alainen toimielin. 

Taloustoimikunnan pääasialliset tehtävät ovat: 

  • seurata ja valvoa opiskelijakunnan taloudellista tilaa ja sijoituksia 
  • neuvoa ja opastaa opiskelijakunnan hallitusta, edustajistoa ja toiminnanjohtajaa taloudellisissa asioissa 
  • tehdä opiskelijakunnan hallitukselle ja edustajistolle esityksiä ja aloitteita talouteen liittyvissä asioissa 
  • antaa opiskelijakunnan hallitukselle ja edustajistolle lausunnot merkittävistä taloudellisista hankkeista, seuraavan tilikauden talousarvioesityksestä ja mahdollisesta lisätalousarviosta 
  • valmistaa edustajistolle lausunto opiskelijakunnan taloudellisesta tilanteesta vähintään neljännesvuosittain 

Tehtäviin voi etukäteen hakea 19.11.2021 kello 12.00 asti täyttämällä hakulomakkeen täällä. Voit myös tulla paikalle edustajiston järjestäytymiskokoukseen 23.11.2021 ja ilmoittaa täällä kiinnostuksen tehtäviin. 

Opiskelijakunta TUO korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. 

Edustajisto tekee valinnat järjestäytymiskokouksessaan tiistaina 23.11.2021. Valituille tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti.