Hae nyt opiskelijaedustajaksi!

Uutiset

Hae opiskelijaedustajaksi!

Opiskelijakunta TUOn keskusvaalilautakunta on avannut haun opiskelijaedustajien nimeämiseksi seuraaviin toimielimiin:

Turun ammattikorkeakoulu: Tutkintolautakunta, varsinainen ja varajäsen
Turun ammattikorkeakoulu: Opintoasioiden lautakunta, varsinainen ja varajäsen
Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus: Opiskelijajäsen
Turun ammattikorkeakoulun johtoryhmät: Johtoryhmävastaavat

Tehtäviin voit hakea 9.10.2020 kello 16.00 asti. Lautakuntiin ja TuAMK Oy:n hallitukseen haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen: kvl@opiskelijakunta.net. Hakemuksessa tulee käydä ilmi, mihin paikkaan haetaan. Johtoryhmävastaavaksi voit hakea Kide.appin lomakkeen kautta.

Opiskelijaedustajien paikkaa voivat hakea kaikki Turun ammattikorkeakoulun vaalikelpoiset opiskelijat. Mikäli opiskelijaedustajan vaalikelpoisuus päättyy toimielimen toimikauden aikana, tulee hänen erota luottamustoimestaan.

Opiskelijakunta TUOn keskusvaalilautakunta tekee kokouksessaan keskiviikkona 14.10.2020 hakijoiden joukosta esityksen edustajistolle, joka tekee valinnan edustajiston syyskokouksessa tiistaina 10.11.2020. Valituille tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti. Valittujen nimet julkaistaan Opiskelijakunta TUOn nettisivuilla ja Messissä. Yhteystiedot luovutetaan tarvittaessa Turun ammattikorkeakoulun henkilöstölle.

Tutkintolautakunta ja Opintoasioiden lautakunta

Tutkintolautakunta on ammattikorkeakoululaissa (932/2014 vp, 19 §) määritelty elin, joka käsittelee opintoihin ja tutkintoihin liittyviä oikaisupyyntöjä. Tutkintolautakunnassa pääseekin siis vaikuttamaan siihen, miten ongelmatilanteita ratkaistaan, ja tuleeko opiskelija riittävästi kuulluksi häntä koskevissa asioissa.

Tutkintolautakunnan jäsenyys on vastuullinen ja luottamuksellinen toimi. Tietoja oikaisupyynnöistä ja käsiteltävistä asioista ei luonnollisesti saa kertoa lautakunnan ulkopuolelle. Samalla tutkintolautakunnan jäsenenä pääsee kuitenkin aidosti vaikuttamaan opinto- ja tutkintoasioihin Turun ammattikorkeakoulussa ja tuomaan opiskelijanäkökulmaa kiistatilanteisiin. Se antaa hyvää kokemusta päätöksenteosta ja ongelmatilanteiden ratkaisusta. Kyseessä on siis vastuullinen mutta antoista tehtävä!

Opintoasioiden lautakunnan tehtävänä on käsitellä opiskelijavalinnoista ja opiskelijaksi ottamispäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset sekä oikaisuvaatimukset opinto-oikeuden menettämistä koskeviin päätöksiin, jotka on tehty ammattikorkeakoululain perusteella. Lisäksi lautakunta antaa toimintasuosituksia opintojen aikana tapahtuvaan soveltuvuuden arviointiin ja kurinpitoon liittyvistä asioista.

Lue lisää: Lautakunnat2021-23

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus

Valittavalta henkilöltä edellytetään mahdollisuutta sitoutua tehtävään ja perehtyneisyyttä ja aktiivista otetta
tehtävän menestyksekkääksi hoitamiseksi. Laaja-alaista Turun ammattikorkeakoulun tuntemusta vaaditaan.
Osakeyhtiön hallituksen jäsenen tehtävistä ja velvollisuuksista on voimassa, mitä osakeyhtiölaissa
(21.7.2006/624) sekä Turun ammattikorkeakoulun johtosäännössä määrätään. Aikaisemmat
luottamustoimet katsotaan myös eduksi.

Opiskelijakunta perehdyttää opiskelijaedustajan tehtäväänsä ja tukee opiskelijaedustajaa tehtävän
hoitamisessa. Opiskelijaedustajan edellytetään pitävän tiivistä yhteistyötä opiskelijakuntaan toimikauden
aikana.

Lue lisää: TuAMKOy21-22

Johtoryhmävastaavat

Johtoryhmävastaavat ovat opiskelijaedustajia sektorien päättävissä pöydissä. Vastaavilta edellytetään läsnäoloa Turun ammattikorkeakoulussa sekä sitoutumista tehtävän hoitoon vuoden 2021 ajan.

Johtoryhmävastaavien tulee myös pitää säännöllisesti yhteyttä Opiskelijakunta TUOon. Vastaavat pääsevät päättämään sektorinsa asioista suoraan, kyse ei ole siis epäsuorasta vaikuttamistoiminnasta. Vastaavat saavat arvokasta kokemusta päätöksenteosta johtavassa asemassa ja pääsevät päättämään opintoihinsa liittyvistä kysymyksistä.

Lue lisää: JoRyvastaavat2021