Hae opiskelijaedustajaksi!

Uutiset

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn keskusvaalilautakunta on avannut opiskelijaedustajahaun kahteen Turun ammattikorkeakoulun toimielimeen.

Keskusvaalilautakunta hakee yhtä (1) varajäsentä Turun ammattikorkeakoulun tutkintolautakuntaan ja yhtä (1) varsinaista jäsentä Turun ammattikorkeakoulun opintoasioiden lautakuntaan vuodelle 2020.

Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta on ammattikorkeakoululaissa (932/2014 vp, 19 §) määritelty elin, joka käsittelee opintoihin ja tutkintoihin liittyviä oikaisupyyntöjä. Tutkintolautakunnassa pääseekin siis vaikuttamaan siihen, miten ongelmatilanteita ratkaistaan, ja tuleeko opiskelija riittävästi kuulluksi häntä koskevissa asioissa.

Tutkintolautakunnan jäsenyys on vastuullinen ja luottamuksellinen toimi. Tietoja oikaisupyynnöistä ja käsiteltävistä asioista ei luonnollisesti saa kertoa lautakunnan ulkopuolelle. Samalla tutkintolautakunnan jäsenenä pääsee kuitenkin aidosti vaikuttamaan opinto- ja tutkintoasioihin Turun ammattikorkeakoulussa ja tuomaan opiskelijanäkökulmaa kiistatilanteisiin. Se antaa hyvää kokemusta päätöksenteosta ja ongelmatilanteiden ratkaisusta. Kyseessä on siis vastuullinen mutta antoista tehtävä!

Opintoasioiden lautakunta

Opintoasioiden lautakunnan tehtävänä on käsitellä opiskelijavalinnoista ja opiskelijaksi ottamispäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset sekä oikaisuvaatimukset opinto-oikeuden menettämistä koskeviin päätöksiin, jotka on tehty ammattikorkeakoululain perusteella. Lisäksi lautakunta antaa toimintasuosituksia opintojen aikana tapahtuvaan soveltuvuuden arviointiin ja kurinpitoon liittyvistä asioista.

Haku

Turun ammattikorkeakoulun toimielinten opiskelijaedustajien paikkaa voivat hakea kaikki Turun ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat. Mikäli opiskelijaedustajan päätoiminen opiskelu päättyy toimielimen toimikauden aikana, tulee hänen erota luottamustoimestaan. Molempien lautakuntien toimikausi kestää 31.12.2020 asti. Lautakunnan jäsenet koulutetaan tehtäväänsä valinnan jälkeen. Kokouksista maksetaan jäsenille palkkio.

Tehtäviin voi hakea 27.01.2020 kello 23.59 asti lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen: kvl@opiskelijakunta.net. Hakemuksessa tulee käydä ilmi, mihin paikkaan haetaan.

Opiskelijakunta TUO korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Opiskelijakunta TUOn keskusvaalilautakunta tekee kokouksessaan 29.01.2020 hakijoiden joukosta esityksen edustajistolle, joka tekee valinnan edustajiston kokouksessa 04.02.2020. Valituille tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti. Valittujen nimet julkaistaan opiskelijakunta TUOn nettisivuilla ja Messissä. Yhteystiedot luovutetaan tarvittaessa Turun ammattikorkeakoulun henkilöstölle.

Lisätietoja

Mikke Kuula
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
mikke.kuula@edu.turkuamk.fi