Hae opiskelijaedustajaksi Maakunnan yhteistyöryhmään

Uutiset

Opiskelijaedustaja Maakunnan yhteistyöryhmään 

 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) päättää kehittämishankkeiden linjauksista ja rahoituskehyksen jakaantumisesta. Yhteistyöryhmä käsittelee myös maakunnan keskeiset kehittämiskysymykset. Yhteistyöryhmään kuuluu 41 edustajaa eri alueellisista organisaatioista ja asiantuntijatahoista. Opiskelijaedustajan tehtävänä on tuoda esiin opiskelijoiden näkökulmaa. 

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta nimeää ehdokkaat yhdessä Turun Yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Sovitun mukaisesti opiskelijakunta TUO nimeää kaudelle 2021-2023 varajäsenen. Valittu opiskelijaedustaja käy kahdesti vuodessa kertomassa MYR:n kuulumiset opiskelijakunta TUOn ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimijoille. 

Turun ammattikorkeakoulun toimielinten opiskelijaedustajien paikkaa voivat hakea kaikki Turun ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat läsnäolevat opiskelijat. Mikäli valituksi tullut opiskelijaedustaja menettää vaalikelpoisuutensa toimielimien toimikauden aikana, katsotaan hänet eronneeksi luottamustoimestaan. 

Tehtävään voi hakea 9.11.2021 kello 12.00 asti lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen: kvl@opiskelijakunta.net. Hakemuksessa tulee käydä ilmi, mihin paikkaan haetaan. 

Opiskelijakunta TUOn keskusvaalilautakunta tekee kokouksessaan tiistaina 9.11.2021 hakijoiden joukosta esityksen edustajistolle, joka tekee valinnan edustajiston syyskokouksessa tiistaina 9.11.2021. Valituille tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti. Valittujen nimet julkaistaan opiskelijakunta TUOn nettisivuilla ja Messissä. Yhteystiedot luovutetaan tarvittaessa Turun ammattikorkeakoulun henkilöstölle, Turun Yliopiston ylioppilaskunnalle sekä Maakunnan yhteistyöryhmälle.