Hae opiskelijaedustajaksi Turun ammattikorkeakoulu Oy hallitukseen

Uutiset

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO valitsee yhden (1) opiskelijajäsenen Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen. Valittavan opiskelijajäsenen tulee olla läsnäoleva päätoiminen tutkinto-opiskelija Turun ammattikorkeakoulussa. Opiskelijaedustajan toimikausi on 1.1.2019–31.12.2020.

Opiskelijajäseneksi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään keskusvaalilautakunnalle. Halutessasi voit liittää hakemukseesi liitteitä, jotka koet hyödylliseksi valintaprosessissa.

Hakemukset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen kvl@opiskelijakunta.net.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 28.10.2018 klo 16.00.

Keskusvaalilautakunta päättää hakijoiden haastattelusta erikseen hakemusten perusteella. Keskusvaalilautakunta tekee hakemusten perusteella esityksen opiskelijajäseneksi. Valinnan tekee opiskelijakunnan edustajisto keskusvaalilautakunnan esityksestä seuraavassa syyskokouksessaan 13.11.2018.

Valittavalta henkilöltä edellytetään mahdollisuutta sitoutua tehtävään ja perehtyneisyyttä ja aktiivista otetta tehtävän menestyksekkääksi hoitamiseksi. Laaja-alaista Turun ammattikorkeakoulun tuntemusta vaaditaan. Osakeyhtiön hallituksen jäsenen tehtävistä ja velvollisuuksista on voimassa, mitä osakeyhtiölaissa (21.7.2006/624) sekä Turun ammattikorkeakoulun johtosäännössä määrätään. Aikaisemmat luottamustoimet katsotaan myös eduksi.

Opiskelijakunta perehdyttää opiskelijaedustajan tehtäväänsä ja tukee opiskelijaedustajaa tehtävän hoitamisessa. Opiskelijaedustajan edellytetään pitävän tiivistä yhteistyötä opiskelijakuntaan toimikauden aikana.

Opiskelijakunnan säännöt sekä johto- ja hallintosääntö löytyvät opiskelijakunnan www-sivuilta.

Lisätietoja:

Heidi Kaarnikko
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
heidi.kaarnikko@edu.turkuamk.fi