Hae opiskelijaedustajaksi!

Uutiset

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO hakee johtoryhmävastaavia vuodelle 2020 sekä opiskelijaedustajaa Maakunnan yhteistyöryhmään.

Johtoryhmävastaavat ovat opiskelijaedustajia tulevien sektorien päättävissä pöydissä. Vastaavilta edellytetään läsnäoloa Turun ammattikorkeakoulussa sekä sitoutumista tehtävän hoitoon vuoden 2020 ajan.

Johtoryhmävastaavien tulee myös pitää säännöllisesti yhteyttä opiskelijakunta – TUOhon. Vastaavat pääsevät päättämään sektorinsa asioista suoraan, kyse ei ole siis epäsuorasta vaikuttamistoiminnasta. Vastaavat saavat arvokasta kokemusta päätöksenteosta johtavassa asemassa ja pääsevät päättämään opintoihinsa liittyvistä kysymyksistä.

Opiskelijakunta TUO hakee johtoryhmävastaavia seuraavasti:

Teollisuus ja liiketoiminta –sektori
Prosessi- ja materiaalitekniikka, 1 paikka
Tieto- ja viestintätekniikka, 1 paikka
Tietojenkäsittely, 1 paikka
Liiketalous (Turku ja Salo), 2 paikkaa
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka / Rakennusmestari, 1 paikka
Liiketoiminnan logistiikka / Myyntityö, 1 paikka
Tuotantotalous / Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, 1 paikka
Konetekniikka, 1 paikka

Terveys ja hyvinvointi –sektori
Hammasteknikko / Suuhygienisti, 1 paikka
Bioanalyytikko  / Röntgenhoitaja, 1 paikka
Fysioterapeutti / Toimintaterapeutti, 1 paikka
Sosionomi, 1 paikka
Ensihoitaja / Sairaanhoitaja, 1 paikka
Terveydenhoitaja  / Kätilö, 1 paikka
Sairaanhoitaja (Salo), 1 paikka

Taideakatemia
Kuvataide (kuvataide / valokuva), 2 paikkaa
Media-Ala (animaatio / elokuva / journalismi / mainonnan suunnittelu), 2 paikkaa
Esittävät taiteet (musiikki  / tanssi / sirkus / teatteri), 2 paikkaa

Johtoryhmävastaavaksi voi hakea 3.11.2019 kello 16.00 asti Lyytissä: https://www.lyyti.in/Johtoryhmavastaavien_haku_6288

Opiskelijakunta TUO korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Valinta tehdään edustajiston syyskokouksessa tiistaina 12.11.2019. Valituille tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti. Valittujen nimet julkaistaan opiskelijakunta TUOn nettisivuilla ja Messissä. Yhteystiedot luovutetaan tarvittaessa Turun ammattikorkeakoulun henkilöstölle.

 Opiskelijaedustaja Maakunnan yhteistyöryhmään

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) päättää kehittämishankkeiden linjauksista ja rahoituskehyksen jakaantumisesta. Yhteistyöryhmä käsittelee myös maakunnan keskeiset kehittämiskysymykset. Yhteistyöryhmään kuuluu 41 edustajaa eri alueellisista organisaatioista ja asiantuntijatahoista. Opiskelijaedustajan tehtävänä on tuoda esiin opiskelijoiden näkökulmaa.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta nimeää ehdokkaat yhdessä Turun Yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Sovitun mukaisesti opiskelijakunta TUO nimeää kaudelle 2020-2021 varajäsenen. Valittu opiskelijaedustaja on tiiviisti yhteydessä Turun Yliopiston ylioppilaskunnan nimeämään varsinaiseen jäseneen ja osallistuu kokouksiin tämän ollessa estynyt.

Turun ammattikorkeakoulun toimielinten opiskelijaedustajien paikkaa voivat hakea kaikki Turun ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat. Mikäli opiskelijaedustajan päätoiminen opiskelu päättyy toimielimen toimikauden aikana, tulee hänen erota luottamustoimestaan.

Tehtävään voi hakea 3.11.2019 kello 16.00 asti lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen: kvl@opiskelijakunta.net. Hakemuksessa tulee käydä ilmi, mihin paikkaan haetaan.

Opiskelijakunta TUOn keskusvaalilautakunta tekee kokouksessaan perjantaina 6.11.2019 hakijoiden joukosta esityksen edustajistolle, joka tekee valinnan edustajiston syyskokouksessa keskiviikkona 12.11.2019. Valituille tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti. Valittujen nimet julkaistaan opiskelijakunta TUOn nettisivuilla ja Messissä. Yhteystiedot luovutetaan tarvittaessa Turun ammattikorkeakoulun henkilöstölle, Turun Yliopiston ylioppilaskunnalle sekä Maakunnan yhteistyöryhmälle.

Lisätietoja :
Viivi Vainio
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
viivi.vainio@edu.turkuamk.fi