Hakukuulutukset keskusvaalilautakuntaan sekä taloustoimikuntaan vuodelle 2020!

Uutiset

Hae keskusvaalilautakuntaan!

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO nimeää puheenjohtajan, neljä (4) varsinaista jäsentä ja enintään kolme (3) varajäsentä opiskelijakunnan keskusvaalilautakuntaan.

Keskusvaalilautakunnan jäsenten toimikausi on 1.1.–31.12.2020. Valittavan opiskelijan tulee olla läsnäolevana tutkinto-opiskelijana Turun ammattikorkeakoulussa.

Keskusvaalilautakunnan pääasialliset tehtävät ovat:

  • tehdä hakukuulutukset haettavista opiskelijaedustajista eri toimielimiin
  • esittää tulleiden hakemuksien perusteella opiskelijaedustajia edustajistolle
  • järjestää opiskelijakunnan edustajistovaalit

Tehtävään voi hakea 22.11.2018 kello 16.00 asti lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen: kvl@opiskelijakunta.net. Kerro hakemuksessa itsestäsi ja miksi haluaisit keskusvaalilautakunnan jäseneksi. Hakemuksessa tulee käydä ilmi, mihin paikkaan haetaan. Halutessasi voit liittää hakemukseesi liitteitä, jotka koet hyödylliseksi valintaprosessissa.

Valinta suoritetaan pelkästään hakemusten perusteella. Opiskelijakunta TUOn keskusvaalilautakunta tekee  hakijoiden joukosta esityksen edustajistolle, joka tekee valinnan järjestäytymiskokouksessaan tiistaina 26.11.2019. Valituille tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Opiskelijakunnan säännöt sekä johto- ja hallintosääntö löytyvät opiskelijakunnan nettisivujen materiaalipankista.

Lisätietoja:
Viivi Vainio
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
viivi.vainio@edu.turkuamk.fi


Hae taloustoimikuntaan! 

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO nimeää puheenjohtajan sekä kolmesta viiteen (3-5) jäsentä opiskelijakunnan taloustoimikuntaan. Haku päättyy 22.11. kello 16.00. Taloustoimikunnan jäsenten toimikausi on 1.1.–31.12.2020.

Valittavan opiskelijan tulee olla läsnäolevana tutkinto-opiskelijana Turun ammattikorkeakoulussa.

Taloustoimikunnan pääasiallisena tehtävänä on:

  • seurata ja valvoa opiskelijakunnan taloudellista tilaa
  • neuvoa ja opastaa opiskelijakunnan hallitusta ja toiminnanjohtajaa taloudellisissa asioissa
  • tehdä opiskelijakunnan hallitukselle esityksiä ja aloitteita talouteen liittyvissä asioissa
  • antaa opiskelijakunnan hallitukselle lausuntoja merkittävistä taloudellisista hankkeista
  • antaa opiskelijakunnan hallitukselle lausunto seuraavan tilikauden talousarvioesityksestä
  • antaa opiskelijakunnan hallitukselle lausunto mahdollisesta lisätalousarviosta
  • valmistaa edustajistolle lausunto opiskelijakunnan taloudellisesta tilanteesta neljännesvuosittain

Tehtävään voi hakea 22.11.2019 kello 16.00 asti lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen: kvl@opiskelijakunta.net. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mihin paikkaan haetaan. Halutessasi voit liittää hakemukseesi liitteitä, jotka koet hyödylliseksi valintaprosessissa.

Valinta suoritetaan pelkästään hakemusten perusteella. Opiskelijakunta TUOn keskusvaalilautakunta tekee hakijoiden joukosta esityksen edustajistolle, joka tekee valinnan järjestäytymiskokouksessaan 26.11.2019. Valituille tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Opiskelijakunnan säännöt sekä johto- ja hallintosääntö löytyvät opiskelijakunnan nettisivujen materiaalipankista.

Lisätietoja:
Tero Rinne
Toiminnanjohtaja
tero.rinne@opiskelijakunta.net
045 670 6650