Huoli opiskelijoiden jaksamisesta korostuu poikkeusolojen aikana

Uutiset

Ammattikorkeakoulun opiskelijakuntien ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin yhteistyössä tekemän kyselyn mukaan jopa 47% AMK-opiskelijoista on kokenut jaksamisensa poikkeusolojen aikana huonommaksi tai erittäin paljon huonommaksi. Motivaation lasku on myös huomattava ja se korostui erityisesti opintojen alkuvaiheessa olevilla opiskelijoilla. Jaksaminen puolestaan on heikentynyt etenkin niillä opiskelijoilla, jotka ovat kokeneet sosiaalisten suhteiden vähentyneen huomattavasti poikkeustilanteen aikana. Kyselyn tarkoitus oli selvittää opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia, sekä opetuksen laatua etäopiskelun aikana.

”Motivaatio ei riitä, kun tuntuu siltä, että hukkuu koulutehtävien pariin.” -opiskelija

Tilanteen tasaantuessa opiskelijoiden motivaatioon ja jaksamiseen on syytä panostaa huomattavasti, välttääksemme pidempiaikaisia vaikutuksia hyvinvointiin. Korkeakoulujen ja opiskelijaterveydenhuollon on syytä kiinnittää huomiota palveluiden laajuuteen ja saatavuuteen syksyllä opiskelijoiden mitä todennäköisimmin palatessa kouluun. Päättäjien on varmistettava, että korkeakoululla on riittävät resurssit tarjota tukipalveluita.

”Turku AMK pyrkii vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen vastuullisesti ja menestyksellisesti. Emme vielä osaa arvioida pysyviä vaikutuksia, mutta korkeakoulun ja opiskelijaterveydenhuollon merkitys opiskelijan tukiverkkona kasvaa huomattavasti. Mielenterveyden ongelmat ja yksinäisyys korostuvat vallitsevan tilanteen aikana, joka saattaa johtaa monien opintojen keskeytymiseen. Näihin meidän tulee löytää ehkäiseviä toimenpiteitä ja ratkaisuja!” Toteaa jämäkästi Opiskelijakunta TUOn hallituksen puheenjohtaja Jade Tähtinen

Vaikka koronasta johtuva etäopiskelu on väliaikaista, voi vastauksista huomata, että monelle opiskelijalle lähiopetus ja aktiivinen yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on tärkeää. Koronatilanteesta johtuvaa väsymystä tulee tukea opiskeluterveydenhuollon palveluilla, jotta ongelmat eivät kasaannu ja jää vaikuttamaan poikkeustilanteen jälkeenkin opiskelijoiden hyvinvointiin sekä opintojen etenemiseen.

Tulokset perustuvat SAMOKin tekemään koosteeseen opiskelijakuntien kyselyistä, joihin vastasi 6904 ammattikorkeakouluopiskelijaa 16 eri ammattikorkeakoulusta. Kyselyt toteutettiin huhti- ja toukokuun aikana opiskelijakuntien ja SAMOKin yhteistyönä. Lue kooste täältä.

Lisätiedot

Jade Tähtinen
hallituksen puheenjohtaja
jade.tahtinen@opiskelijakunta.net
045 670 5011

Marko Grönlund
Edunvalvonnan asiantuntija
marko.gronlund@opiskelijakunta.net
045 8814050