Kannanotto: Kiitos kaupunginjohtajalle raitiotien edistämisestä!

Uutiset

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO kiittää Turun kaupunginjohtajaa Minna Arvetta siitä, että hän esittää Turun kaupunginhallitukselle raitiotien toteutussuunnitelman käynnistämistä.

Opiskelijakunta TUO on viime vuonna omassa lausunnossaan kannattanut raitiotien rakentamista Turkuun. Turun pitää rohkeasti uudistaa omaa joukkoliikennettään ja tehdä siitä entistä ympäristöystävällisempää. Turku on asettanut tavoitteekseen olla vuoteen 2029 mennessä hiilineutraali, ja toimiva joukkoliikenne on merkittävä osatekijä ilmastotyössä.

Me opiskelijat tiedostamme, että raitiotie on merkittävä investointi Turun kaupungilta ja sen asukkailta. Uskomme, että kyseessä on merkityksellinen investointi tulevaisuuteen ja entistä parempaan Turkuun. Kaupungin imago kehittyy uuden raitiotien avulla entistä positiivisemmaksi. Investoimalla raitiotiehen Turku viestittää maailmalle, että se todella panostaa kaupunkialueen kehitykseen. Tällaisten investointien avulla Turun vetovoima paranee, kaupunki houkuttelee entistä enemmän yrityksiä ja asukkaita ja kaupungin verotulot kasvavat.

Me opiskelijat toivomme Turun kaupungilta hyvää valmistelua raitiotien toteutussuunnitelmaan, jotta aikataulussa ja budjetissa pysytään. Viime vuosina olemme nähneet, kuinka monien turkulaisten rakennusprojektien kasvaneet kulut ja venyneet aikataulut ovat rajusti rikkoneet alkuperäisiä suunnitelmia. Toivottavasti raitiotie ei lukeudu tähän ryhmään, vaan projekti suunnitellaan hyvin ja aikataulu ja budjetti pitävät.

Opiskelijakunta TUO toivottaa viisaita ja tulevaisuuteen katsovia päätöksiä niin kaupunginhallitukselle kuin kaupunginvaltuustolle.

Lisätietoja

Mikke Kuula
Hallituksen puheenjohtaja
mikke.kuula@opiskelijakunta.net
045 670 5011

Tero Rinne
Toiminnanjohtaja
tero.rinne@opiskelijakunta.net
045 670 6650

Havainnekuva: Sigge Arkkitehdit Oy