Kiitos kaikille jäsenkyselyyn vastanneille!

Uutiset

Vuoden 2020 jäsenkysely järjestettiin digitaalisesti 18.5-7.6.2020. Kyselyyn vastasi 184 jäsentä sekä 2 aiemmin jäsenenä ollutta henkilöä.

Opiskelijakunnan toiminta sekä viestintä nähtiin pääasiassa hyvänä, toimivana sekä aktiivisena. Kiitos kaikille ihanista kommenteistanne! On mahtavaa lukea, että TUOn toiminta nähdään tärkeänä ja apu on koettu hyödylliseksi.

Kehityskohteitakin nousi esille rakentavasti ja olemmekin kevään aikana tehneet suunnitelmia juurikin useiden esiin nousseiden asioiden parantamiseksi. Haluamme tuoda vastaukset myös kaikkien teidän tietoonne. On tärkeää, että jokainen opiskelija kokee voivansa vaikuttaa opiskelijakunnan toimintaan sekä kokee mahdolliseksi toimintaan mukaan lähtemisen!

”Kuinka tyytyväinen olet ollut opiskelijakunnalta saamaasi palveluun?”

Jäsenistä 180 koki jäsenpalveluajat riittäviksi. Jäsenpalveluiden osalta nousi muutama huoli pop up -jäsenpalveluista ja tulemmekin syksyllä panostamaan näiden osalta aikatauluista tiedottamiseen. Salossa aloittaa elokuussa Salo-tiimi, joka toteuttaa TUOn jäsenpalvelua salolaisille opiskelijoille, jotta apua on tarjolla oikeaan aikaan. Linnankadulla hallitus jatkaa perinteistä tapaa (kerran kahdessa viikossa), mutta pyrimme lisäämään vierailujemme näkyvyyttä.

”Kuinka tyytyväinen olet ollut opiskelijakunnalta saamaasi palveluun?”

Vastauksien keskiarvo 4.05 (asteikolla 1-5). Avoimia kehitysideoita annettiin 23.

Tapahtumien osalta (7 vastausta) toivottiin lisää tapahtumia, innostavampia tapahtumia, tukea opiskelijoiden itse järjestämiin tapahtumiin, suurempia alennuksia, lisää alkoholittomia tapahtumia, tapahtumia perheellisille, vanhemmille opiskelijoille sekä sujuvuutta tapahtumien järjestelyihin.
Viestintää ja näkyvyyttä kommentoi 10 vastaajaa. Näissä vastauksissa nousi pääasiassa esille se, että toiminta ei ole kaikille opiskelijoille selkeää ja näkyvyyttä tulisi lisätä. Useampi vastaaja toivoi, että yhteydenottoon olisi selkeämmät ohjeet/linjat.
Näiden lisäksi toiveita saatiin muun muassa matalankynnyksen vaikuttamismahdollisuudesta YAMK-opiskelijoille sekä kurssien arviointikriteereiden kehittämistä yhdessä AMK:n kanssa.

Viimeisen 1,5 vuoden aikana olemme panostaneet tapahtumien järjestelyihin ja karsineet tapahtumia, jotka eivät ole olleet suosittuja. Olemme kokeneet olemassa olevien resurssien keskittämisen isompiin tapahtumiin järkeväksi, jotta tapahtumamme olisivat laadukkaita, kaikille opiskelijoille saatavilla sekä opiskelijakunnan toimintaa tukevia. Haluamme kuitenkin tukea opiskelijoiden intoa tapahtumien järjestämiseen ja olemme ottaneet pohdintaan toimintamallin, jotta kuka vain voisi järjestää haluamansa tapahtuman hallituksen ja henkilöstön tuella.

Jotta TUOn toiminta olisi tulevaisuudessa selkeämpää, olemme luokitelleet kaiken toimintamme kolmeen kategoriaan: Hyvinvointi, Tuki & Kehittäminen. Tulemme uusimaan nettisivumme tämän vuoden aikana, johon kaikki toiminta pyritään jäsentelemään selkeämmin. Uusimme myös syksyn InfoTUOkiot noudattamaan saamaa kategorisointia. Uusimme myös yhteydenotto-ohjeet/-tiedot ja tulemme tuomaan selkeämmin esille yleissähköpostiamme (tuo@opiskelijakunta.net), joka toimii asiassa kuin asiassa.

”Mitä muita palveluita kaipaisit opiskelijakunnalta?”

Kysymykseen uusista palveluista saatiin 24 vastausta.

Tässä kohtaa useassa (6) vastauksessa esiin nousivat kerhot. Opiskelijat toivovat muun muassa alkoholittomia kerhoja, liikuntakerhoja sekä yleisesti lisää tietoa kerhoista.

Tällä hetkellä TUOlla on ainostaan Beerpong -kerho. Kerhon perustaminen on ollut mahdollista keväästä 2018 lähtien. Viime vuonna järjestimme tapahtuman, jossa oli mahdollista tulla kyselemään kerhotoiminnasta ja/tai saamaan apua oman kerhon perustamiseen. Ilmeisesti viestintä ei kuitenkaan ole tavoittanut kaikkia kiinnostuneita opiskelijoita. Ohjeet kerhonperustamiseen on koottu nettisivuillemme: opiskelijakunta.net/kerhotoiminta. Mikäli haluat perustaa oman kerhon, voit olla yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan Jade Tähtiseen tai yleissähköpostiimme. Kerhot eivät perusta itse itseään, joten lähde rohkeasti edistämään kerhoa, joka sinua kiinnostaa!

Kerhojen lisäksi esille nousi toiveita Wellnes-webinaareista, pleikkariturnauksesta, salakapakoista, hieronnasta, tapahtumatiedotteesta, kurssikirjojen kierrätyksestä, jäätelömaistelusta, alennuskupongeista vaatekauppoihin, ruokaravintoloihin ja kirjakauppoihin, festari- ja keikkalippualennuksista, fyysisestä opiskelijakortista sekä opiskelijakorttimahdollisuuksien selkeyttämisestä.

Kiitos kaikille ideoista! Hallitus ottaa kaikki esille tuodut asiat käsittelyyn. Alennuksien osalta kannattaa tarkistaa Slicen ja Pivon tämänhetkinen tarjonta, joka on laajentunut huomattavasti muutaman vuoden aikana. Sähköpostiin tuo@opiskelijakunta.net voi aina vinkata asioita, joihin kaipaisi alennusta. Tällöin yhteystyökumppanien hankinta on helpompaa eikä täysin hakuammuntaa siitä, mikä opiskelijoita saattaisi kiinnostaa.

”Mitä mieltä olet opiskelijakunnan viestinnästä?”

Vastauksien keskiarvo 3.96 (asteikolla 1-5). Avoimia vastauksia annettiin 13.

Kehityskohteina nähtiin viestinnän rentous, lähestyttävyys sekä edunvalvonnan näkyvyys. Esiin nostettiin myös asioiden tiivistäminen ja hyödyn selkeämmin esiintuonti.

Hallitus on päättänyt tarttua helpommin kameraan ja päivittämään syksyllä kevyemmällä mielellä esimerkiksi Instagramin Storyä, jotta hallitus ja sen toiminta tulisi tutuksi myös sosiaalisessa mediassa. Olemme luoneet aikataulun edunvalvontaviestinnälle ja pyrimme tuomaan syksyllä paremmin esiin mitä asioita edunvalvontasektorilla on pöydällä ja mitä asioita olemme kehittämässä koulun kanssa.

”Kiinnostaisiko sinua TUOn aktiivitoiminta?”

TUOn aktiivitoiminnasta oli kiinnostunut 18 henkilöä ja kaikkiin yhteystietonsa jättäneihin on oltu yhteydessä. TUOn toiminta ei pyöri ilman aktiviisia opiskelijoita, jonka vuoksi onkin mahtavaa nähdä, että aktiivitoiminta kiinnostaa useita! Hallitus ja henkilöstö hoitavat TUOn päivittäistä toimintaa, mutta esimerkiksi tapahtumia olisi mahdotonta järjestää ilman laajempaa aktiivijoukkoa. On tärkeää, että aktiivisia opiskelijoita löytyy, jotta opiskelijoiden ääni saadaan tuotua esille kaikissa työ- ja johtoryhmissä sekä toimielimissä.

Mikäli haluat olla aktiivisemmin mukana opiskelijakunnan toiminnassa, voit liittyä Facebook-ryhmään ”TUO-yhteisö” tai olla yhteydessä hallituksen varapuheenjohtajaan Carl ”Eppu” Åbergiin.

Työskentelemme päivittäin opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Voit olla meihin aina yhteydessä, kun kohtaat opiskeluun tai opintoihin liittyviä ongelmia tai kun haluat kehittää uutta tai vanhaa! Koko toimiston tavoitat osoitteesta tuo@opiskelijakunta.net. Tarkemmat yhteystiedot löydät täältä.
Kesän aikana pyrimme kaikki lomailemaan, mutta elokuussa jatkamme taas työtä opiskelijoiden hyväksi.

Aurinkoista kesää kaikille!

-TUOn hallitus ja henkilöstö