Muista maksaa terveydenhuoltomaksusi!

Uutiset

Ammattikorkeakouluopiskelijat saavat 1.1.2021 alkaen käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluja ja maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Terveydenhoitomaksun voi maksaa jo nyt.

Sinun tulee maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi ja suoritat ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Vaihto-opiskelijat, avoimen AMK:n opiskelijat tai tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin eikä maksua tarvitse maksaa.

Terveydenhoitomaksu täytyy maksaa oma-aloitteisesti:

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021. Se maksetaan Kelalle lukukausittain eli 2 kertaa vuodessa. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa oma-aloitteisesti. Maksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin olet ilmoittautunut läsnä olevaksi. Kevätlukukauden terveydenhoitomaksu on maksettava viimeistään 31.1., jos opiskelija on siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Terveydenhoitomaksun voi maksaa Kelan asiointipalvelussa olevalla maksusovelluksella tai tilisiirtona. Kelan verkkosivuilla on ohjeet, miten terveydenhoitomaksu maksetaan.

Jos et maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela muistuttaa maksun maksamisesta. Jos terveydenhoitomaksu maksetaan eräpäivän jälkeen, peritään 5 euron viivästymismaksu. Jos et maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen saatuasikaan, Kela voi kuitata maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman suostumustasi. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Saat käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja sen lukukauden loppuun asti, jolle olet ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos valmistut kesken lukukauden, sinulla on oikeus käyttää palveluja siihen asti, kunnes kyseinen lukukausi loppuu. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) verkkosivuilla kerrotaan opiskeluterveydenhuollon palveluista.

Kerättävä maksu käytetään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittamiseen. Valtio rahoittaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta 77 %, ja terveydenhoitomaksuilla rahoitetaan loput 23 %. Terveydenhoitomaksun suuruus määritellään vuosittain annettavalla valtioneuvoston asetuksella.