Opiskelijakunta TUO vaatii, että Turun ammattikorkeakoulun yksittäiset WC-kopit merkitään sukupuolineutraaleiksi

Uutiset

​Opiskelijakunta TUO julkaisee Turku Pride -viikon kunniaksi kannanoton, jossa vaaditaan Turun ammattikorkeakoulun yksittäisten WC-koppien sukupuolineutraalia merkitsemistä. Kannanotto löytyy kokonaisuudessaan myös materiaalipankista.

Kannanotto: Turun ammattikorkeakoulun yksittäiset WC-kopit tulee merkitä sukupuolineutraaleiksi!

Tasa-arvolaki (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 609/1986) on vuoden 2015 alusta lähtien koskenut myös syrjintää sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Lakia tulee noudattaa myös korkeakouluissa.

Tasa-arvolaki velvoittaa huolehtimaan, että eri sukupuolilla on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen, ja että opetus, tutkimus ja oppiaineisto estävät sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja edistävät tasa-arvoa (5 §). Näin ollen myös Turun ammattikorkeakoulussa tulee edistää tasa-arvoista ilmapiiriä, jossa ei ole syrjinnälle tilaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteessä ”Tasa-arvolaki, oppilaitokset ja sukupuolen moninaisuus” on listattu hyviä käytäntöjä oppilaitoksille tasa-arvon edistämiseen. Yksi näistä käytänteistä on sukupuolineutraalien tilojen järjestäminen, olennaisimpina wc-tilat.

TUO vaatii, että ammattikorkeakoulun kaikki yksittäiset wc-kopit muutetaan sukupuolineutraaleiksi Campussportinkin käyttämällä sukupuolimoninaisuusmerkillä.

(kuvan lähde)

Koulutuksen järjestäjillä on tärkeä yhteiskunnallinen rooli asenteiden muokkaamisessa ja yhdenvertaisen ilmapiirin luomisessa. Tästä syystä on tärkeää, että Turun ammattikorkeakoulussa tunnustetaan sukupuolten moninaisuus. Tästä syystä mies-naishahmo wc-merkintänä ei ole riittävä.

Turun ammattikorkeakoulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vanhenee tämän vuoden loppuun, ja TUO onkin jo muistuttanut asianomaisia sen päivittämisestä. Uutta suunnitelmaa tulee lähteä päivittämään vanhan pohjalta STM:n esitteessäkin listattujen periaatteiden pohjalta. InnopedaOPSiin tulee myös lisätä yhdenvertaisuuden huomioiminen oppimateriaaleissa ja opetusmenetelmissä.

Lisätietoja:

Jukka-Pekka Salmela
Hallituksen puheenjohtaja
jukka-pekka.salmela@opiskelijakunta.net
+358 45 670 5011

Sonja Raitamäki
Asiantuntija
sonja.raitamaki@opiskelijakunta.net
+358 45 881 4050