Opiskelijakunta TUO vaihtaa jäsenrekisteriä

Uutiset

Jäsenrekisterin vaihtamisella vastataan perjantaina 25.5. voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksiin.

TUO siirtyy käyttämään LimeCRM –nimistä järjestelmää, jonka käyttöön siirtyivät jo aiemmin Humako, O’Diako sekä ASK ja TUOn kanssa samassa aikataulussa siirtyvät Laureamko, METKA sekä Helga,

Jäsenrekisterin vaihto tuo parannuksia jäsenten palveluihin, sillä tulevaisuudessa jäsenyyteen liittyvissä asioissa voi asioida kaikissa yllä mainituissa opiskelijakunnissa. Tämä tuo helpotuksia esimerkiksi toisella paikkakunnalla harjoitteluaan suorittaville.

Uudistuksen myötä jäsenen tiedot ovat näkyvillä kaikissa edellä mainituissa opiskelijakunnissa niille henkilöille, joilla on oikeus jäsenrekisteriä käyttää.

Uudistuksen keskiössä on tietosuojan toteutuminen, joka oli merkittävä tekijä uutta jäsenrekisteriä valittaessa. Uudessa järjestelmässä jokaisella jäsenrekisteriä käyttävällä on henkilökohtaiset tunnukset ja pääkäyttäjien määrä on rajoitettu. Pääkäyttäjät valitaan pääsääntöisesti opiskelijakunnan henkilöstön joukosta ja vain pääkäyttäjät pääsevät käsiksi laajoihin jäsentietoihin. Kaikki jäsenrekisteriä käyttävät koulutetaan ja jokaisen kanssa allekirjoitetaan sopimus tietosuojan huomioimisesta.

Jäsenten tiedot tullaan siirtämään uuteen järjestelmään kesäkuun aikana. Mikäli et salli tietojen siirtämistä, ilmoita asiasta osoitteeseen jasenrekisteri@opiskelijakunta.net perjantaihin 15.6. mennessä. Kieltäessäsi tietojen siirron päättyy jäsenyytesi vanhan jäsenrekisterin poistuessa käytöstä ja Frank App lakkaa toimimasta. Muovista jäsenkorttia voit käyttää tarran voimassaolon päättymiseen saakka.

Mikäli sallit tietojen siirron, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Lisätietoja

Tero Rinne
Toiminnanjohtaja
tero.rinne@opiskelijakunta.net
045 670 6650