Opiskelijakuntien rahoitus kuntoon!

Uutiset

Tänään julkaistu Opetus- ja kulttuuriministeriön raportti opiskelijakuntien tilanteen helpottamiseksi, esittää erilaisia ratkaisuja – kuitenkin esitetyt toimet ovat täysin riittämättömiä! Esitetyt toimet vain lisäävät tehtävien määrää sekä valtion ohjausta. Rahoituksellinen tilanne ei kuitenkaan muuttuisi vakaaksi vaan monikanavaiseksi, jossa jokainen kanava voi muuttua nopeallakin syklillä.

Opiskelijakuntien taloudellinen tilanne on romahtanut sen jälkeen, kun opiskelijakortin on voinut saada ilmaiseksi liittymättä opiskelijakunnan jäseneksi. Tämän johdosta esimerkiksi opiskelijakunta TUO on joutunut supistamaan omaa toimintaansa, sekä kohdentamaan resurssejaan yhä enemmän toiminnan turvaamiseen. Tämän johdosta opiskelijakunnan toiminnan laatu on laskenut tietyillä osa-alueilla ja reaktioajat ovat pidentyneet. Tästä kärsivät ensisijaisesti opiskelijat, koska opiskelijakunta ei pysty palvelemaan, kuten odotetaan.

Olemme tyytyväisiä raportissa vain siihen, että taloudellinen tilanteemme nähdään ja haasteemme tunnistetaan. Mielestämme on pöyristyttävää, että ministeriö tulisi vaatimaan meiltä sellaisia tavoitteita, joita se ei vaadi ylioppilaskunniltakaan. Varsinkin, kun raportissa ei olla valmiita avaamaan lakia tai tekemään aitoja toimia rahoituksemme takaamiseksi.

Opiskelijakunnan silmissä on käsittämätöntä, että yhdessä maailman tasa-arvoisimmassa maassa on mahdollista, että kaksi duaalimallin eri puolilla olevaa toimijaa kohdellaan näin epätasa-arvoisesti. Vaadimme, että ministeriö näkee meidät yhdenvertaisina lakisääteisenä toimijana ja turvaa rahoituksemme.

TUOn esittääkin tilanteen korjaamiseksi, että opiskelijakuntien rahoitus tulisi opetus- ja kulttuuriministeriöltä niin, että se on korkeakoulun ilmoittama opiskelijamäärä kertaa raportissa kerrottu ylioppilaskuntien jäsenmaksujen keskiarvo. Tällöin voidaan varmistaa yhtäläiset resurssit toimintaan. Toisena vaihtoehtona voisi olla malli, jossa rahoitus sidotaan korkeakoulujen rahoitukseen tietyllä osuudella. Tämä ei kuitenkaan ei saa laskea korkeakoulun rahoituksen kokoa.

Puheenjohtaja Sillanmäki kysyykin, kiinnostaako ministeri Honkosta tai ministeriötä korjata tämä räikeä yhdenvertaisuus ongelma?

Lisätiedot:

Matias Sillanmäki
hallituksen puheenjohtaja
matias.sillanmaki@opiskelijakunta.net
045 670 5011

Marko Grönlund
Toiminnanjohtaja
marko.gronlund@opiskelijakunta.net
045 670 6650