TUO eroaa Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKista

Uutiset

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn edustajisto on tiistaina 20.10.2020 pidetyssä kokouksessaan päättänyt opiskelijakunnan erosta Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKista. Eroaminen tapahtuu virallisesti SAMOKin liittokokouksessa 2020.

Edustajiston päätöksen tavoitteena on turvata opiskelijakunnan toiminnan jatkuminen ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden edunvalvonta paikallisella tasolla. SAMOK tekee äärimmäisen tärkeää ja hyvää työtä valtakunnallisessa edunvalvonnassa, mutta paikallinen edunvalvonta ja opiskelijoiden keskuudessa tehtävä työ lepää kuitenkin täysin opiskelijakuntien harteilla. Nykyisellä taloustilanteella Opiskelijakunta TUO joutuu punnitsemaan vakavasti, kuinka lain määrittämät tehtävät hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Edustajisto kävi kokouksessa hyvää ja rakentavaa keskustelua aiheesta ja keskusteluun osallistettiin myös SAMOKin puheenjohtajisto. Opiskelijakunta on jo useamman vuoden karsinut kulujaan, mutta suurempia säästöjä ei voida enää tehdä puuttumatta isompiin kokonaisuuksiin.

Opiskelijakuntien talous ja toiminta on muuttunut merkittävällä tavalla viime vuosien aikana opiskelijakorttimarkkinoiden vapauduttua. Opiskelijakunta TUO on jo pitkään toivonut SAMOKilta reagointia ja toimia tilanteen parantamiseksi. Mitään merkittävää ei ole kuitenkaan vuosien saatossa saatu aikaiseksi ja tilanne onkin mennyt vain huonompaan suuntaan. Opiskelijakunta TUOlla on aito huoli siitä, miten SAMOK voi tulevaisuudessa jatkaa omaa toimintaansa, mikäli opiskelijakunnat haihtuvat opiskelijaliikkeen historian sivulauseeksi rahoituksen puutteen vuoksi.

Opiskelijakuntien lakisääteisiin tehtäviin ja rahoitukseen liittyen Opiskelijakunta TUO on toimittanut elokuussa 2020 lausuntopyynnön Opetus- ja kulttuuriministeriöön tiede- ja kulttuuriministeri Saarikolle. Lausuntopyynnössä olemme tiedustelleet selkeämpää tulkintaa ammattikorkeakoululaissa määriteltyihin opiskelijakunnan tehtäviin, siihen miten nämä olisi parasta hoitaa ja miten saamme ylioppilaskuntien kanssa yhtäläiset resurssit näiden toteuttamiseen. Luotamme asian etenevän ministeriön kanssa suotuisasti, mutta meidän on reagoitava tilanteeseen ja aloitettava muutostyö jo ennalta.

Olemme keskustelleet Turun ammattikorkeakoulun kanssa lisärahoituksesta, mutta emme kuitenkaan halua ajaa opiskelijakuntaa täysin riippuvaiseksi ammattikorkeakoulun rahoituksesta. Koemme, että opiskelijakunnan itsenäisyys ja vaikuttavuus ammattikorkeakouluun sekä opetukseen heikkenee, jos korkeakoulu kykenee käyttämään rahoitusta opiskelijakuntaa ohjaavana tekijänä.

Tunnustamme myös sen, ettei opiskelijakuntammekaan ole välttämättä reagoinut muutokseen tarvittavalla nopeudella. Olemme kuitenkin vuodesta 2017 alkaen käynnistäneet useamman sisäisen projektin, joiden tavoitteena on ollut opiskelijakunnan palveluiden kehittäminen ja jäsenyyden arvon kasvattaminen sekä valmistautuminen avautuneisiin opiskelijakorttimarkkinoihin. Projektien tuloksena olemme saaneet kehitettyä opiskelijakuntaa, mutta mitään suurta ja merkittävää ratkaisua emme valitettavasti ole vielä tilanteeseen löytäneet. Keskustelu muiden opiskelijakuntien kanssa on jäänyt vähemmälle ja tähän muutokseen on oikeastaan herätty laajamittaisesti vasta tänä vuonna 2020. Olemme olleet pettyneitä, ettei rakentavia keskusteluja tilanteesta ole kyetty käymään opiskelijakuntakentän ja SAMOKin välillä. Vakavien asioiden kohtaamista on vältelty ja keskustelun ylläpitäminen on ollut haasteellista. Toivottavasti tämä päätös avaisi keskustelukulttuuria.

Opiskelijakunta TUO jatkaa toimintaansa edelleen normaalisti ja keskittyy tulevina vuosina perustansa uudelleen rakentamiseen ja vahvistamiseen. Näkemyksemme mukaisesti vahvat ja hyvinvoivat opiskelijakunnat yhdessä rakentavat myös vahvan keskusliiton. Keskitymme tulevana vuonna hyvin vahvasti organisaation rakenteen ja toiminnan kehittämiseen, jotta tästä vakavasta tilanteesta nousisi entistä vahvempi TUO. SAMOKista erottaessa valtakunnallinen vaikuttamistyömme tulee kokemaan kovan kolauksen. Tähän aiomme panostaa jatkossa itse enemmän ja teemme tulevaisuudessa yhä aktiivisemmin yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. Toivottavasti jatkossakaan TUOn ei tarvitse valtakunnallisessa vaikuttamistoiminnassa nojata täysin SAMOKiin. Tavoitteenamme on rakentaa taloudellisesti vahva, aidosti kaikkia opiskelijoita edustava ja kuunteleva sekä merkityksellinen opiskelijakunta.

Vaikka päätös on iso ja raskas, emme näe tätä loppuna, vaan ennemminkin uuden alkuna. Toivomme, että tämän päätöksen myötä myös SAMOK kykenisi tarkastelemaan omaa toimintaansa ja uudistumaan. Mikäli opiskelijakunnan taloustilanne paranee merkittävästi tai keskusliitto onnistuu muokkaamaan omaa rahoituspohjaansa enemmän opiskelijakunnista riippumattomaksi, olisimme enemmän kuin mielellämme valmiita palaamaan jäseneksi. Maailma muuttuu merkittävästi ympärillämme ja lukuisten ulkoisten tekijöiden lisäksi elämme pandemian riepottelemassa yhteiskunnassa. Nyt viimeistään on aika uusiutua ja katsoa tulevaisuuteen vanhojen rakenteiden sijaan. Mielestämme nykyinen opiskelijakuntakenttä ja toimintamalli, jossa opiskelijakuntien toiminta perustuu jäsenyyteen ja siitä saataviin tuloihin, on aikansa nähnyt. Meille laissa määritellyt tehtävät ovat sellaisia, jotka näkemyksemme mukaan kuuluisivat kaikille opiskelijoille jäsenyydestä riippumatta. Haluamme olla luomassa yhdenvertaista ja kaikkia opiskelijoita palvelevaa opiskelijaliikettä, jonka rahoitus on turvattu valtionhallinnon tasolta.

Huonoon tilanteeseen löytyy harvoin ideaalia ratkaisua. Emme tiedä vielä onko päätöksemme oikea, mutta ainoa väärää päätöstä haitallisempi asia on olla tekemättä päätöksiä lainkaan.

Emme sano hyvästi, vaan näkemisiin.

Lisätietoja

Pyry-Petteri Lahtinen
Edustajiston puheenjohtaja
pyry.lahtinen@opiskelijakunta.net
050 409 7679

Jade Tähtinen
Hallituksen puheenjohtaja
jade.tahtinen@opiskelijakunta.net
045 670 5011